Υποστήριξη
Email

Τι είναι οι εγγραφές TXT (TXT Records)?

Οι εγγραφές TXT είναι πηγαίες εγγραφές στο DNS, που μπορεί να περιέχουν τυχαίο κείμενο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για να προσδιορίσουν κείμενο αναγνώσιμο από μηχανή.

Η πιο συχνή χρήση των εγγραφών TXT σε διάφορες εγγραφές είναι για την εξακρίβωση της ιδιοκτησίας ενός domain.

Επίσης, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε εγγραφές TXT για να αποτρέψετε μεθόδους παραβίασης του email σας, όπως είναι οι SPF, DKIM και DMARC.

Οι εγγραφές TXT αποθηκεύονται από τον καταχωρητή του domain σας και γι αυτό μπορούν να αλλαχθούν σε συνεργασία μαζί του.

Το πλεονέκτημα των εγγραφών TXT είναι ότι μπορείτε να τις συμπληρώσετε με όποιο κείμενο επιθυμείτε.

Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια εγγραφή TXT με τιμή google-site-verification=rXOxyZounnZasA8Z7oaD3c14JdjS9aKSWvsR1EbUSIQ, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας ενός domain, ώστε να ενεργοποιηθούν τα Google Apps.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης