Υποστήριξη
Email

Πώς μπορώ να προσθέσω μία διεύθυνση email σε whitelist από Hotmail/Yahoo/Gmail;

Τα spam και junk emails είναι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία συνήθως αποστέλλονται σε έναν μεγάλο όγκο χρηστών ταυτόχρονα για διαφημιστικούς σκοπούς, εξαπάτηση ή μετάδοση κακόβουλων αρχείων.

Είναι γεγονός πως το φαινόμενο λήψης ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam emails) διαρκώς διογκώνεται, με αποτέλεσμα οι mailservers να χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερους antispam κανόνες και αλγορίθμους για το φιλτράρισμα των email προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες αναγνώρισης των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, τα οποία στη συνέχεια είτε απορρίπτονται είτε μετακινούνται στον φάκελο spam/junk.

Κάποιες φορές ενδέχεται οι antispam μηχανισμοί των διακομιστών να χαρακτηρίσουν εσφαλμένα ένα email ως ανεπιθύμητο, με αποτέλεσμα να αρχειοθετείται στον spam/junk φάκελο και όχι στο inbox του παραλήπτη. Οι περισσότερες υπηρεσίες email, κάνουν αυτόματη εκκαθάριση των spam και junk φακέλων, διαγράφοντας τα μηνύματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης τους (συνήθως 30 ημέρες).

Τι μπορώ να κάνω για να μην ξαναπάνε τα email από αποστολέα που γνωρίζω στον φάκελο spam/junk;


Γενικά, μία καλή τακτική για την αποφυγή απώλειας μηνυμάτων που δεν αποτελούν ανεπιθύμητη αλληλογραφία, είναι να ελέγχετε τακτικά τα μηνύματα στον spam/junk φάκελο και προαιρετικά να κάνετε χειροκίνητη εκκαθάριση. Εάν εντοπίσετε ένα μήνυμα που δεν είναι ανεπιθύμητο και το χρειάζεστε, μπορείτε να το σύρετε (drag & drop) στον φάκελο Inbox (Εισερχόμενα) ή σε οποιονδήποτε φάκελο επιθυμείτε.

Συνήθως οι email υπηρεσίες καθώς και οι εφαρμογές αλληλογραφίας, τοποθετούν μία ευδιάκριτη μπάρα στο πάνω μέρος του μηνύματος που παραδόθηκαν στον spam/junk φάκελο, μέσω της οποίας σας δίνουν τη δυνατότητα να πατήσετε “Not spam” ή “It’s not junk” ώστε το μήνυμα να μεταφερθεί στον φάκελο Inbox. Σε κάποιες περιπτώσεις, πατώντας κάποια από τις δύο παραπάνω επιλογές, η email διεύθυνση του αποστολέα προστίθεται αυτόματα στη λίστα ασφαλών αποστολέων (safe senders) ή αλλιώς στη whitelist.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα μηνύματα που θα προέρχονται από τον ίδιο αποστολέα, θα παραδίδονται στο εξής στον φάκελο Inbox (Εισερχόμενα).

Εάν θέλετε να δείτε περισσότερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προσθέσετε έναν αποστολέα στη λίστα ασφαλών αποστολέων, ανατρέξτε παρακάτω στην αντίστοιχη ενότητα που αναφέρεται στον πάροχο του email σας.

Σημειώσεις:

 • Εκτός από email διευθύνσεις, μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα των ασφαλών αποστολέων και ολόκληρους τομείς (domains), δηλαδή αντί για το “support@ip.gr” να προστεθεί το “ip.gr”.
 • Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη διαχείριση του εκάστοτε email μέσω browser από την επίσημη σελίδα των παρόχων της υπηρεσίας email.
 • Εάν το email σας λήγει σε hotmail.com, hotmail.gr, outlook.com, outlook.com.gr, msn.com, live.com ή windowslive.com, η σύνδεση γίνεται από τον ιστότοπο του Microsoft Outlook: https://outlook.live.com.


 • Εάν έχετε ένα μήνυμα που αρχειοθετήθηκε εσφαλμένα στον Junk φάκελο και θέλετε να το μετακινήσετε στο Inbox και παράλληλα να προσθέσετε τον αποστολέα σε whitelist:

 • Βήμα 1: Κάντε κλικ στο It’s not junk (Δεν είναι ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία) στη σήμανση που θα βρείτε στο επάνω μέρος του μηνύματος.

  Click not junk


  Βήμα 2: Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο θα ζητάει την επιβεβαίωσή σας για να μην παραδώσει ξανά τα μηνύματα αυτού του αποστολέα στον φάκελο Junk. Πατήστε ΟΚ.

  Press OK


 • Εάν θέλετε να προσθέσετε απ’ ευθείας μία διεύθυνση email στη whitelist από τις ρυθμίσεις του email, χωρίς να ανατρέξετε σε κάποιο email του αποστολέα:

 • Βήμα 1: Από την μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο γρανάζι.

  Click gear


  Βήμα 2: Πατήστε στο View all Outlook settings (Προβολή όλων των ρυθμίσεων του Outlook).

  Outlook settings


  Βήμα 3: Από την καρτέλα Mail (Αλληλογραφία), ανατρέξτε στο Junk email (Ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

  Junk email settings


  Βήμα 4: Κάτω από την ενότητα Safe senders and domains (Ασφαλείς αποστολείς και τομείς), κάντε κλικ στο + Add (Προσθήκη).

  Add safe sender


  Βήμα 5: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του αποστολέα που θέλετε να προστεθεί στη λίστα των ασφαλών αποστολέων και πατήστε το enter από το πληκτρολόγιό σας.

  Enter email address


  Βήμα 6: Πατήστε το Save (Αποθήκευση) στο κάτω μέρος της σελίδας.

  Save settings

 • Εάν έχετε ένα μήνυμα που αρχειοθετήθηκε εσφαλμένα στον Spam φάκελο και θέλετε να το μετακινήσετε στο Inbox και παράλληλα να προσθέσετε τον αποστολέα σε whitelist:

 • Κάντε κλικ στο Not Spam (Μη ενοχλητική αλληλογραφία) στην μπάρα που θα βρείτε στο επάνω μέρος του μηνύματος.

  Click not spam


 • Εάν θέλετε να προσθέσετε απ’ ευθείας μία διεύθυνση email στη whitelist από τις ρυθμίσεις του email, χωρίς να ανατρέξετε σε κάποιο email του αποστολέα:

 • Βήμα 1: Από την μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο γρανάζι Settings (Ρυθμίσεις).

  Click gear


  Βήμα 2: Πατήστε στο More Settings (Περισσότερες ρυθμίσεις).

  More settings


  Βήμα 3: Από το μενού αριστερά, μεταβείτε στο Filters (Φίλτρα) και κάντε κλικ στο + Add new filters (Προσθήκη νέων φίλτρων).

  Add new filter


  Βήμα 4: Κάτω από το From (Από) επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα το contains (περιέχει) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την επιθυμητή διεύθυνση email.
  Στο Choose a folder to move to (Επιλέξτε ένα φάκελο για μετακίνηση), επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα το Inbox (Εισερχόμενα) και πατήστε Save (Αποθήκευση).

  Enter email address

Βήμα 1: Από την μπάρα εργαλείων που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος του παραθύρου, κάντε κλικ στο γρανάζι Settings (Ρυθμίσεις).

Gmail settings


Βήμα 2: Πατήστε στο See all settings (Δείτε όλες τις ρυθμίσεις).

See all settings


Βήμα 3: Μεταβείτε στην καρτέλα Filters and blocked addresses (Φίλτρα και αποκλεισμένες διευθύνσεις) και κάντε κλικ στο Create a new filter (Δημιουργία νέου φίλτρου).

New filter


Βήμα 4: Στο πεδίο From (Από) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του αποστολέα που θέλετε να προστεθεί στη λίστα των ασφαλών αποστολέων και πατήστε το Create filter (Δημιουργία φίλτρου).

Enter email address


Βήμα 5: Επιλέξτε το Never send it to Spam (Να μην αποστέλλεται ποτέ στα ανεπιθύμητα μηνύματα) και πατήστε Create filter (Δημιουργία φίλτρου).

Save new filter


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης