Υποστήριξη
Email

Τι είναι το DMARC και πώς το προσθέτω στο αρχείο ζώνης του domain μου?

Τι είναι το DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance);

Το DMARC αποτελεί ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ενός domain name να το προστατέψει από ενέργειες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, όπως το phishing και domain spoofing. Το DMARC είναι επέκταση των άλλων δύο δημοφιλών πρωτοκόλλων ελέγχου ταυτότητας email, SPF και DKIM.

Σύνταξη DMARC εγγραφής

Για τον παρόν οδηγό θα χρησιμοποιήσουμε το webtool.gr ως domain που θέλουμε να προσθέσουμε DMARC. Ένα παράδειγμα μιας DMARC TXT εγγραφής είναι του τύπου:

_dmarc.webtool.gr. IN TXT "v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@webtool.gr;"

Στην παραπάνω εγγραφή έχουμε τρεις παραμέτρους. Την v, την p και την rua. Αναλυτικά, αυτές οι μεταβλητές ορίζουν τα εξής:

 • _dmarc.webtool.gr. : Αυτό είναι το hostname για την εγγραφή DMARC. Αντικαταστήστε το "webtool.gr" με το δικό σας domain.
 • v: η έκδοση της εγγραφής
 • p: η πολιτική που θα εφαρμοστεί εάν αποτύχουν οι έλεγχοι DMARC
 • rua: η διεύθυνση email που θα αποστέλλονται οι DMARC αναφορές

Πολιτικές DMARC:

 • Πολιτική none: Δεν πυροδοτείται κανένας κανόνας απόρριψης και ο παραλήπτης λαμβάνει κανονικά τα μηνύματα στο mailbox.

  Παράδειγμα σύνταξης:

  v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmarc@webtool.gr;

 • Πολιτική quarantine: Όσα email αποτύχουν τον έλεγχο DMARC, τοποθετούνται σε κάποιον φάκελο όπως το JUNK / SPAM του παραλήπτη ή απομονώνονται για περαιτέρω έλεγχο.

  Παράδειγμα σύνταξης:

  v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@webtool.gr;

 • Πολιτική reject: Όσα email αποτύχουν τον έλεγχο DMARC, απορρίπτονται ολοκληρωτικά και ο παραλήπτης δεν τα λαμβάνει.

  Παράδειγμα σύνταξης:

  v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@webtool.gr;

Σημαντική σημείωση: Η τήρηση των πολιτικών DMARC εξαρτάται από το κατά πόσο οι Mailservers τιμούν αυτές τις εγγραφές, οπότε είναι πιθανό ακόμη και να ανγοηθούν.

Πώς να προσθέσω DMARC στο domain μου;

 1. Έλεγχος SPF και DKIM. Το πρωτόκολλο DMARC προϋποθέτει την ύπαρξη εγγραφών SPF και DKIM έτσι ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να βεβαιωθείτε πως αυτές οι εγγραφές έχουν προστεθεί επιτυχώς στο αρχείο ζώνης του domain σας.
 2. Δημιουργία εγγραφής DMARC. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια εγγραφή DMARC στο αρχείο ζώνης του domain σας. Αυτό γίνεται με την προσθήκη μιας εγγραφής TXT, η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς θέλετε να χειριστούν τα μηνύματα που δεν περνούν την επαλήθευση.
 3. Ρύθμιση της Πολιτικής DMARC. Η εγγραφή DMARC περιλαμβάνει την πολιτική για το τι πρέπει να συμβεί στα μηνύματα που αποτυγχάνουν στην επαλήθευση. Όπως είδαμε και παραπάνω, οι επιλογές είναι τρεις: none, quarantine και reject.
 4. Αναφορές DMARC. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εγγραφή DMARC για να λαμβάνετε αναφορές σχετικά με τα emails που ελέγχθηκαν. Αυτό βοηθάει στο να καταλάβετε πώς το email σας λειτουργεί και αν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στην πολιτική σας.

Προσθήκη DMARC μέσω της δωρεάν υπηρεσίας DNS Control

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην IP.GR
  Οδηγίες για την σύνδεση στον λογαριασμό σας μπορείτε να βρείτε εδώ:
  https://www.ip.gr/Account_&_Billing/πως-μπορώ-να-συνδεθώ-στο-λογαριασμό-μου-στο-site-της-ip-344.html

 2. Μεταβείτε από την ενότητα "Domains" στην καρτέλα "Τα domains μου"
 3. Καρτέλα Τα Domains μου

 4. Πατήστε το κουμπί "Επεξεργασία" στα δεξιά του domain
 5. Επεξεργασία Domain Name

 6. Ενεργοποιήστε την υπηρεσία DNS Control
 7. Ενεργοποίηση υπηρεσίας DNS Control

 8. Πατήστε το κουμπί "Plain Text Editor" και προσθέστε την επιθυμητή DMARC εγγραφή. Στο παράδειγμά μας θα προσθέσουμε πολιτική reject με τα emails να στέλνονται στο dmarc@webtool.gr με τον παρακάτω τρόπο:

  _dmarc.webtool.gr. IN TXT "v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@webtool.gr;"

 9. Πατήστε "Συνέχεια" για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας
 10. Προσθήκη DMARC εγγραφής στο αρχείο ζώνης του Domain Name και αποθήκευση αλλαγών αρχείου ζώνης

Προσθήκη DMARC μέσω του cPanel

 1. Συνδεθείτε στο cPanel του λογαριασμού σας
 2. Σύνδεση στο cPanel

 3. Μεταβείτε στην ενότητα Domains > Zone Editor και έπειτα Manage
 4. Επεξεργασία αρχείου ζώνης μέσω του Zone Editor στο cPanel

 5. Πατήστε στο Dropdown menu και επιλέξτε το "Add DMARC record"
 6. Επιλογή Add DMARC record στο cPanel

 7. Επιλέξτε την πολιτική (none, quarantine, reject) και τέλος το κουμπί "Save Record" για να αποθηκευτεί η εγγραφή
 8. Επιλογή πολιτικής DMARC


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης