Υποστήριξη
Hosting

Τι είναι το Domain Redirect και πως γίνεται στο cPanel
Κάντε domain redirect στο cPanel με αυτοματοποιημένη τροποποίηση στο htaccess αρχείο.

Η ανακατεύθυνση μιας ιστοσελίδας σε κάποια άλλη (redirect) είναι μια ενέργεια που συμβαίνει σπάνια. Στις περισσότερες των περιπτώσεων προκύπτει τέτοια ανάγκη όταν αλλάζει το domain name μιας εφαρμογής ή αλλάζουν επιμέρους urls ενός site και δείχνουν πλέον σε νέα urls. Με τη χρήση των ανακατευθύνσεων αποφεύγουμε τη δημιουργία broken links καθότι ενημερώνονται πλέον οι browsers των επισκεπτών για την νέα διεύθυνση της σελίδας που προσπαθούν να επισκεφτούν.

Η υλοποίηση των ανακατευθύνσεων μπορεί να γίνει είτε μέσα από τον κώδικα της εκάστοτε εφαρμογή (π.χ. header redirects στην php), είτε από το αρχείο .htaccess του site σας. Το cPanel παρέχει μία κατάλληλη διεπαφή χρήστη ώστε με εύκολο τρόπο να μπορέσετε να κάνετε τις ανακατευθύνσεις χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματιστή. Οι ανακατευθύνσεις μέσω του cPanel επιτυγχάνονται με τροποποιήσεις που κάνει το ίδιο το cPanel στο αρχείο .htaccess της ιστοσελίδας σας και δεν τροποποιεί αυτόν καθαυτόν τον κώδικα της εφαρμογής σας. 

Ανακατεύθυνση Domain

  1. Κάντε είσοδο στο cPanel.
  2. Έπειτα επιλέξτε το κουμπί Redirects μέσα από τη κατηγορία Domains.
  3. Στη συνέχεια, θα βρεθείτε στη σελίδα Add Redirect. Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργήσετε μία Permanent (301) (Μόνιμη), ή Temporary (302) (Προσωρινή) ανακατεύθυνση από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο Type.
  4. Κάντε κλικ στο επόμενο αναπτυσσόμενο πλαίσιο και επιλέξτε το domain που θέλετε να ανακατευθύνετε. Στο πεδίο slash "/" μπορείτε να δώσετε ονόματα φακέλων, εάν αυτό είναι απαραίτητο.
  5. Μετά εισάγετε τη διεύθυνση που θέλετε να ανακατευθύνετε στην ενότητα Redirects to.
  6. Επιλέξτε αν θέλετε "Only redirect with www." "Redirect with or without www." ή "Do Not Redirect www."
  7. Αν επιλέξετε το πλαίσιο Wild Card Redirect τότε κατά την ανακατεύθυνση θα προστεθεί το όνομα του αρχείου/φακέλου μετά το url. Για παράδειγμα, το example.com/test.php θα κατευθύνει στο example2.com/test.php.
  8. Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Add.
Κατά την ολοκλήρωση θα δείτε ένα μήνυμα με τα στοιχεία της ανακατεύθυνσης σας. Για εποπτικούς λόγους μπορείτε μέσω του filemanager να δείτε τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο αρχείο .htaccess.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης