Υποστήριξη
Hosting

Πώς ορίζω διαφορετική έκδοση PHP για κάθε σελίδα μέσω του cPanel?

Για να ορίσετε διαφορετική έκδοση PHP σε ένα directory, θα πρέπει να εισάγετε τον παρακάτω κώδικα στο .htaccess αρχείο που βρίσκεται στον φάκελο αυτής της σελίδας.

<FilesMatch "\.(php4|php5|php3|php2|php|phtml)$">
     SetHandler application/x-httpd-alt-phpxx___lsphp
</FilesMatch>

Όπου xx ορίζετε την έκδοση που θέλετε εσείς. Εάν για παράδειγμα θέλετε να παίζει με την έκδοση 8.1, θα γράψετε:
SetHandler application/x-httpd-alt-php81___lsphpp

Με την παραπάνω ενέργεια, θα έχετε ως default PHP έκδοση στο cPanel σας την έκδοση που έχετε ορίσει από το:

cPanel > Software > Select PHP Version

με την οποία θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι σελίδες στις οποίες δεν έχουν προστεθεί οι παραπάνω γραμμές κώδικα στο .htaccess αρχείο.

Αν στο μέλλον εισάγετε και άλλα sites στο account σας, μπορείτε με την παραπάνω τεχνική να έχετε διαφορετική PHP έκδοση σε κάθε site. Εάν χρειαστεί να έχετε διαφορετική έκδοση PHP και σε υποφάκελο του site σας, εφόσον το αρχείο .htaccess μπαίνει σε φάκελο, μπορείτε να προσθέσετε σε αυτόν ένα αρχείο .htaccess και να εισάγετε εκεί την αντίστοιχη δήλωση.

Σημείωση:
Το λειτουργικό CloudLinux δεν υποστηρίζει επίσημα διαφορετική έκδοση PHP σε ένα κοινό cPanel account και συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα της παραπάνω μεθόδου που σας προτείνουμε.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης