Υποστήριξη
Hosting

Οδηγός χρήσης της εφαρμογής JetBackup
Πώς να εκμεταλευτείτε την εφαρμογή JetBackup για καλύτερη διαχείριση των backup σας.

Με την πάροδο των ετών και την εξέλιξη του διαδικτύου, όλο και πιο σημαντικές πληροφορίες αποθηκεύονται πλέον στις ιστοσελίδες και ιδίως αυτές των επιχειρήσεων. Μια ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει σημαντικά δεδομένα με μεγάλη αξία για τον ιδιοκτήτη τους η απώλεια των οποίων θα μπορούσε να έχει μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις για την επιχείρησή του.

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι η λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backups) ανά τακτά διαστήματα είναι μια απαραίτητη διαδικασία για όλες τις ιστοσελίδες.

Με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες των ιστοσελίδων και των e-shop, μεριμνήσαμε για τη διευκόλυνση των πελατών μας και προσθέσαμε την εφαρμογή "JetBackup" σε όλα τα πακέτα των σειρών Business και Semi Dedicated Line.

Η εφαρμογή αυτή κάνει την επαναφορά από backup όσο το δυνατόν πιο εύκολη, ενώ δίνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιήσει είτε ολική είτε μερική επαναφορά, επιλέγοντας επιμέρους κομμάτια του πακέτου φιλοξενίας του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email κ.τ.λ.) αφήνοντας όλο το υπόλοιπο πακέτο αμετάβλητο.

Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες χρήσης και για τις δύο εκδόσεις της εφαρμογής JetBackup.

JetBackup 5

Πρόσβαση στο JetBackup 5


 1. Συνδεθείτε στο cPanel σας.

 2. Από την ενότητα FILES, κάντε κλικ στο εικονίδιο του JetBackup 5.

 3. Select JetBackup 5


Από το "Dashboard" του JetBackup, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ολική ή μερική επαναφορά (επιλεγμένων αρχείων), κατέβασμα ενός backup στον υπολογιστή σας, καθώς και να αντλήσετε ένα backup όλου του cPanel λογαριασμού οποιαδήποτε στιγμή.

Ολική επαναφορά λογαριασμού / Λήψη full account backup


 1. Από την ενότητα Restore & Download, κάντε κλικ στο Full Backups.

 2. Select Full Backups


 3. Επιλέξτε από τη λίστα την ημερομηνία που αντλήθηκε το Full Account backup (περιλαμβάνει αρχεία σελίδας, email, ρυθμίσεις κ.ο.κ.).

 4. Select Date


  • Για να κάνετε επαναφορά του cPanel account:

   1. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης το κουμπί Restore.

   2. Restore Backup


   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Restore Selected Items.

   4. Restore Selected Items


   5. Θα ανακατευθυνθείτε στη στοίβα με τις διεργασίες (Queue) όπου μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της επαναφοράς, καθώς και να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωσή της (ένδειξη Completed).

   6. View Queue


  • Για να κατεβάσετε ένα Full Account backup τοπικά στη συσκευή σας:

  • να αντλήσετε ένα backup όλου του cPanel λογαριασμού οποιαδήποτε στιγμή.
   1. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης το κουμπί Download.

   2. Download Backup


   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Download Selected Items.

   4. Download Selected Items


   5. Θα ανακατευθυνθείτε στη στοίβα με τις διεργασίες (Queue) όπου μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του download, καθώς και να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωσή του (ένδειξη Completed).

   6. View Queue


   7. Μεταβείτε από το πλευρικό μενού στην καρτέλα "Downloads" και πατήστε στα δεξιά του διαθέσιμου backup το κουμπί Download προκειμένου να κατεβάσετε στη συσκευή σας το συμπιεσμένο αρχείο (download_XXX_XXX.tar.gz) που θα περιέχει το full account backup.

   8. Download Backup File


Μερική επαναφορά λογαριασμού / Λήψη backup με επιμέρους αρχεία


 1. Από την ενότητα Restore & Download, κάντε κλικ στην καρτέλα που αντιστοιχεί στο επιμέρους κομμάτι που θέλετε να επαναφέρετε (Home Directory, Email Accounts, Databases κ.ο.κ.). Στο παρακάτω παράδειγμα, θα επιλέξουμε το Home Directory που περιέχει τους φακέλους και τα αρχεία τα οποία είναι προσπελάσιμα μέσα από το File Manager του cPanel.

 2. Select Partial Backup


 3. Επιλέξτε από τη λίστα την επιθυμητή ημερομηνία που αντλήθηκε το backup του Home Directory και εφόσον επιθυμείτε στη συνέχεια να επιλέξετε μεμονωμένα συγκεκριμένους φακέλους ή αρχεία, κάντε κλικ στο Change Files Selection. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει επαναφορά όλου του Root Folder.

 4. Select Date


 5. Επιλέξτε ποιους φακέλους ή αρχεία επιθυμείτε να επαναφέρετε και πατήστε το Select Files.

 6. Select Files


  • Για να κάνετε επαναφορά των επιλεγμένων αρχείων:

   1. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης το κουμπί Restore.

   2. Restore Backup


   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Restore Selected Items.

   4. Restore Selected Items


   5. Θα ανακατευθυνθείτε στη στοίβα με τις διεργασίες (Queue) όπου μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της επαναφοράς, καθώς και να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωσή της (ένδειξη Completed).

   6. View Queue


  • Για να κατεβάσετε τα επιλεγμένα αρχεία τοπικά στη συσκευή σας:

   1. Πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης το κουμπί Download.

   2. Download Backup


   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Download Selected Items.

   4. Download Selected Items


   5. Θα ανακατευθυνθείτε στη στοίβα με τις διεργασίες (Queue) όπου μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του download, καθώς και να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωσή του (ένδειξη Completed).

   6. View Queue


   7. Μεταβείτε από το πλευρικό μενού στην καρτέλα και πατήστε στα δεξιά του διαθέσιμου backup το κουμπί Download, προκειμένου να κατεβάσετε στη συσκευή σας το συμπιεσμένο αρχείο (download_XXX_XXX.tar.gz) που θα περιέχει το backup με τα επιλεγμένα αρχεία.

   8. Download Backup File


Create Backup On Demand


Μέσω του JetBackup μπορείτε να αντλήσετε ανά πάσα στιγμή backup όλου του cPanel λογαριασμού, δημιουργώντας έτσι σημεία επαναφοράς πριν από κάποιο update ή αλλαγή στη σελίδα σας.

 • Δημιουργία backup on demand:

  1. Από την ενότητα View & Manage, κάντε κλικ στο Create Backup On Demand.

  2. Create Backup On Demand


  3. Πατήστε το OK για να ξεκινήσει η άντληση του backup.

  4. Press OK


  5. Η διαδικασία άντλησης του backup on demand, προστίθεται στη στοίβα διεργασιών (Queue) στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε είτε από το πλευρικό μενού, είτε από την ενότητα View & Manage του Dashboard.

  6. Go To Queue


  7. Στη στοίβα διεργασιών (Queue), μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της δημιουργίας του backup, καθώς και να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωσή του (ένδειξη Completed).

  8. View Queue


 • Επαναφορά / κατέβασμα backup on demand:

  1. Το Backup on Demand που αντλήθηκε, θα είναι διαθέσιμο προς διαχείριση μέσα από την ενότητα Restore & Download, στην οποία μπορείτε να μεταβείτε είτε από το Dashboard, είτε από την πλευρική στήλη του JetBackup.

  2. Restore and Download


  3. Μπορείτε να κάνετε επαναφορά (ολική - μερική) ή να το κατεβάσετε, ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται παραπάνω στην αντίστοιχη ενότητα για Ολική ή Μερική επαναφορά/λήψη.

Manage Account, View Downloads και Queue


Στην ενότητα View & Manage του Dashboard, θα βρείτε επιπλέον τα παρακάτω εικονίδια:

View and Manage icons


 • Manage Account
  Μέσω του Manage Account (Διαχείριση Λογαριασμού), μπορείτε να δηλώσετε μία διεύθυνση email στην οποία θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία διεργασία του JetBackup.
 • View Downloads
  Πατώντας το View Downloads, θα μεταβείτε στην καρτέλα "Downloads" της πλευρικής στήλης, όπου θα βρείτε τα 2 τελευταία backup που έχετε ζητήσει να κατέβουν (download), προκειμένου να τα αποθηκεύσετε τοπικά στη συσκευή σας. Η ονομασία των συμπιεσμένων αρχείων που θα κατέβουν, είναι της μορφής "download_XXX_XXX.tar.gz".
 • Queue
  Η στοίβα διεργασιών (Queue), είναι μια λίστα στην οποία καταγράφονται όλες οι διεργασίες που εκτελούνται χειροκίνητα από τους χρήστες, στην οποία εμφανίζονται και τα status των διεργασιών (Completed, Failed, Cancelled, Pending, Processing).

Alerts


Στην ενότητα Alerts, μπορείτε να δείτε όλες τις ειδοποιήσεις που έχουν παραχθεί από τις διεργασίες του JetBackup. Οι ειδοποιήσεις αυτές χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 • Ενημερώσεις
  Αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση της επαναφοράς ή της λήψης ενός backup.
 • Προειδοποιήσεις
  Εμφανίζονται σε περίπτωση που η δημιουργία του backup ολοκληρωθεί με status partially completed (μερικώς ολοκληρωμένη).
 • Κρίσιμες ειδοποιήσεις
  Σας ενημερώνουν για την αποτυχία άντλησης, επαναφοράς ή λήψης κάποιου backup.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης