Υποστήριξη
SSL

Για πόσα domain μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα πιστοποιητικό SSL?

Κάθε πιστοποιητικό SSL εκδίδεται για ένα domain και συνδέεται με αυτό. Επειδή ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει το ίδιο πιστοποιητικό να καλύπτει περισσότερα από ένα domains ή sub domains ή ένας οργανισμός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο πιστοποιητικό για περισσότερα από ένα domain names που έχει στην κατοχή του, έχουν προκύψει διάφοροι τύποι πιστοποιητικών SSL, ανάλογα με τον αριθμό των domains για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

SDC: Single Domain Certificates – Πιστοποιητικά για ένα domain αποκλειστικά. Μπορούν να παρέχουν ασφάλεια για ένα μόνο website, το domain του οποίου έχει ελεγχθεί και εγκριθεί.

WC: Wildcard Certificates – Πιστοποιητικά για ένα domain και όλα του τα sub domains. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλεια του κεντρικού domain και απεριόριστων sub domains αυτού του domain.

MDC: Multi-Domain Certificates – Πιστοποιητικά για πολλαπλά domains. Ένα τέτοιο πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ασφαλίσει έως και 100 διαφορετικά domains, ανάλογα με τον τύπο του και το φορέα έκδοσής του.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης