Υποστήριξη
Web Development

Βρείτε την βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από την Joomla ιστοσελίδα σας

Είναι εύκολο να βρείτε την ονομασία της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί η Joomla ιστοσελίδα σας. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας σας είναι αποθηκευμένες στο αρχείο διαμόρφωσης με όνομα configuration.php. Αυτό το αρχείο βρίσκετε στον φάκελο εγκατάστασης του Joomla που συνήθως είναι ο φάκελος public_html ή κάποιος υποφάκελος του.

Μπορείτε να δείτε αυτό το αρχείο με το εργαλείο του cPanel > File Manager ή μέσω κάποιου προγράμματος πελάτη FTP (FTP client). Μόλις βρείτε το αρχείο configuration.php ανοίξτε το για προβολή ώστε να δείτε τα περιεχόμενα του. Μετακινηθείτε προς τα κάτω μέσα σε αυτό και ψάξτε για τις παρακάτω γραμμές:

var $dbtype = 'mysql';
var $host = 'localhost';
var $user = 'mysql_username';
var $db = 'mysql_database';
var $dbprefix = 'prefix_';
var $password = 'mysql_password';

  • Το πεδίο $dbtype δείχνει τον τύπο της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα mysql.
  • Το πεδίο $host δείχνει την διαδρομή που είναι αποθηκευμένη η βάση δεδομένων σας, για παράδειγμα στον ίδιο διακομιστή localhost. 
  • Το πεδίο $user δείχνει το όνομα χρήστη της βάσης δεδομένων σας.
  • Το πεδίο $db δείχνει το όνομα της βάσης δεδομένων σας. 
  • Το πεδίο $dbprefix δείχνει το πρόθεμα της βάσης δεδομένων σας.
  • Το πεδίο $password δείχνει τον κωδικό πρόσβασης της βάσης δεδομένων σας.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης