Υποστήριξη
Web Development

Εγκατάσταση του Joomla χειροκίνητα

Ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό θα μπορέσετε και εσείς να εγκαταστήσετε το Joomla χειροκίνητα στον διακομιστή (server) φιλοξενίας σας. Μπορείτε επίσης αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση του Joomla χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο εργαλείο Installatron που θα βρείτε κάνοντας σύνδεση στο cPanel του λογαριασμού σας. 

1. Κατέβασμα του πακέτου εγκατάστασης του Joomla

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του Joomla στον διακομιστή φιλοξενίας σας, θα χρειαστεί πρώτα να κατεβάσετε το πακέτο εγκατάστασης του. Συνίσταται να κατεβάσετε το πακέτο εγκατάστασης μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα της εφαρμογής Joomla.org και όχι από κάποια άλλη πηγή. 

Μόλις το πακέτο εγκατάστασης κατεβεί στον υπολογιστή σας θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας ένα αρχείο της μορφής Joomla_version-Stable-Full_Package.zip.

2. Ανέβασμα των αρχείων του Joomla στο διακομιστή φιλοξενίας

Τώρα, θα πρέπει να φορτώσετε το αρχείο εγκατάστασης από τον υπολογιστή σας στον διακομιστή φιλοξενίας σας. Ο ευκολότερος τρόπος για να το ανεβάσετε είναι είτε μέσω του cPanel > File Manager είτε μέσω ενός προγράμματος πελάτη FTP (FTP client).

Σημείωση: Αν θέλετε το Joomla να είναι η κύρια εγκατάσταση στον λογαριασμό σας ώστε να είναι προσβάσιμο μέσω του κύριου domain σας, π.χ. www.example.com, θα πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο από τον υπολογιστή σας στον φάκελο public_html του διακομιστή φιλοξενίας σας. Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στο Joomla από έναν υποφάκελο του domain σας, π.χ. www.example.com/joomla θα πρέπει να το φορτώσετε στον κατάλληλο υποκατάλογο, public_html/joomla.

Εν συνεχεία κάνετε αποσυμπίεση (extract) του αρχείου εγκατάστασης στο φάκελο που το ανεβάσατε μέσα από τον File Manager του cPanel, με δεξί κλικ στο αρχείο και extract.

3. Δημιουργία της βάσης δεδομένων MySQL για το Joomla

Επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσετε την MySQL βάση δεδομένων σας και ενός χρήστη για αυτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει το όνομα της βάσης δεδομένων, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του γιατί θα τα χρειαστείτε κατά την διαδικασία εγκατάστασης.

4. Εκτέλεση της διαδικασίας εγκατάστασης

Αν έχετε ανεβάσει τα αρχεία εγκατάστασης στον διακομιστή φιλοξενίας σας, απλά ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης σας (browser) και μεταβείτε στην κύρια διεύθυνση του domain σας, π.χ https://www.example.com, ή στον κατάλληλο υποφάκελο, π.χ. https://www.example.com/joomla, ανάλογα με το που έχετε ανεβάσει τα αρχεία εγκατάστασης του Joomla. Μόλις επισκεφθείτε τη σωστή διεύθυνση, θα δείτε την αρχική οθόνη του μηχανισμού εγκατάστασης του Joomla. 

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας εγκατάστασης, θα πρέπει να προσθέσετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα σας και το όνομα χρήστη του διαχειριστή της.

 • Site Name: Εισάγετε το όνομα που θα έχει η ιστοσελίδα σας.
 • Description: Προσθέστε μια σύντομη περιγραφή για την ιστοσελίδα σας.
 • Admin Email: Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email. Θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που τον χάσετε ή για ενημερώσεις σχετικά με μηνύματα του συστήματος.
 • Admin Username: Το όνομα χρήστη του διαχειριστή της ιστοσελίδας σας. Επιλέξτε κάποιο μοναδικό όνομα χρήστη αντί για "admin" ή "administrator", δεδομένου ότι αυτά συχνά υπόκεινται σε επιθέσεις κακόβουλων χρηστών.
 • Admin Password: Προσθέστε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διαχειριστή όσο δυνατόν πιο ισχυρό.
 • Site Offline: Επιλέξτε αν θα πρέπει να μπει η ιστοσελίδα σας εκτός σύνδεσης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Μόλις συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία, πατήστε το κουμπί Next για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

Στην επόμενη οθόνη, θα πρέπει να εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για την MySQL βάση δεδομένων σας.

 • Database Type: Από προεπιλογή είναι επιλεγμένη η τιμή MySQLi. Η MySQLi είναι μια βελτιωμένη έκδοση της MySQL.
 • Host Name: Αφήστε την προεπιλεγμένη τιμή localhost.
 • Username: Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για την MySQL βάση δεδομένων σας (όπως τα ορίσατε παραπάνω στο βήμα 3).
 • Password: Συμπληρώστε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη της MySQL βάσης δεδομένων (όπως τα ορίσατε παραπάνω στο βήμα 3).
 • Database Name: Πληκτρολογήστε το όνομα της MySQL βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (όπως τα ορίσατε παραπάνω στο βήμα 3).
 • Table Prefix: Το πρόθεμα των πινάκων της βάσης δεδομένων. Το Joomla προσθέτει αυτόματα το δικό του πρόθεμα, καλό θα ήταν να το αλλάξετε για μεγαλύτερη ασφάλεια τις ιστοσελίδας σας.
 • Old Database Process: Επιλέξτε τι θα κάνετε με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Οι επιλογές είναι να αφαιρεθούν ή να γίνει δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Συνιστάτε να αφήσετε την επιλογή Backup, διότι είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Μόλις εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, πατήστε το κουμπί Next για να συνεχίσετε.

Αμέσως μετά θα μεταφερθείτε στην τελευταία σελίδα της διαδικασίας εγκατάστασης. Προτείνετε να αφήσετε την επιλογή του δείγματος ιστοσελίδας σε περίπτωση που θέλετε να έχετε έναν οδηγό/παράδειγμα για την δημιουργία της δικής σας ιστοσελίδας. 

Στο δεύτερο μέρος της σελίδας θα δείτε ελέγχους πριν την εκκίνηση της εγκατάστασης. Για να αρχίσει η εγκατάσταση του Joomla κάντε κλικ στο κουμπί Install

Μετά από λίγο θα μεταφερθείτε στην τελευταία οθόνη του μηχανισμού εγκατάστασης. Εκεί θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Remove installation folder. Το Joomla δεν θα αφήσει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα σας αν δεν αφαιρέσετε τον φάκελο εγκατάστασης τελείως. Αυτό είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να ξεκινήσει ξανά την εγκατάσταση του Joomla και να διαγράψει την ιστοσελίδα σας. Τέλος θα έχετε πλέον μια λειτουργική ιστοσελίδα Joomla που μπορείτε να αρχίσετε να προσαρμόζετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης