Υποστήριξη
Web Development

Θέματα (themes) για το Drupal

Τα θέματα (themes) του Drupal μπορούν πολύ εύκολα να αλλάξουν την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας με πολύ λίγο κόπο. 

Η εγκατάσταση του Drupal περιέχει αρκετά προεγκατεστημένα θέματα που μπορείτε να αλλάξετε από το περιβάλλον διαχειριστή. Για να το κάνετε αυτό μπορείτε απλά να πλοηγηθείτε στη διαδρομή Administer > Appearance και από εκεί να επιλέξετε ποιο θέμα θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ιστοσελίδα σας.

Πως να εγκαταστήσετε ένα νέο θέμα στο Drupal?

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε επιπρόσθετα θέματα (themes), μπορείτε να τα βρείτε από την επίσημη σελίδα με τα Drupal resources και μέσω της επιλογής αυτόματης εγκατάστασης Install new theme που θα βρείτε στη σελίδα Appearance να τα προσθέσετε στην ιστοσελίδα σας. 

Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε ένα θέμα χειροκίνητα ανεβάζοντας το αρχείο του στον κατάλογο εγκατάστασης του Drupal και μέσω του cPanel > FileManager να εξάγετε τα αρχεία του στον υποφάκελο themes

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα πελάτη FTP (FTP client), μπορείτε να εξάγετε το αρχείο του θέματος στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να φορτώσετε τα αρχεία του θέματος στο φάκελο themes του καταλόγου εγκατάστασης του Drupal.

Αν όλα γίνουν σωστά θα δείτε το νέο θέμα σας μαζί με τα υπόλοιπα στη κατηγορία Appearance. Ενεργοποιήστε το αν θέλετε να το ορίσετε ως προεπιλεγμένο για την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας.

Επιπλέον η καρτέλα Update σας επιτρέπει να δείτε τα παλιά θέματα και να λάβετε νέες εκδόσεις ενώ από τη κατηγορία Settings μπορείτε να διαχειριστείτε τις γενικές ρυθμίσεις απεικόνισης για την ιστοσελίδα σας.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης