Υποστήριξη
Web Development

Λαμβάνω 404 μήνυμα σφάλματος όταν ενεργοποιώ τα CleanURLs του Drupal

Αυτό το μήνυμα σφάλματος (404) εμφανίζεται συνήθως μετά την ενεργοποίηση της επιλογής Clean URLs του Drupal.

Για να λυθεί, το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να τοποθετήσετε ένα αρχείο .htaccess (ή να τροποποιήσετε το υπάρχον) μέσα στο ριζικό κατάλογο (root folder) της Drupal εγκατάστασης σας, το οποίο θα περιέχει τις παρακάτω γραμμές κώδικα:

RewriteEngine on 
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f  
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d  
RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]

Ο παραπάνω κώδικας προϋποθέτει ότι το mod_rewrite του Apache server είναι εγκατεστημένο στον server σας. Αν δεν χρησιμοποιείτε Apache server ή δεν έχετε εγκατεστημένο το mod_rewrite δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ο κώδικας αυτός και θα χρειαστεί να κάνετε αντίστοιχη έρευνα για το συγκεκριμένο τύπο server που χρησιμοποιείτε.

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης