Υποστήριξη
Web Development

Μεταφορά αρχείων του Joomla έξω από τον φάκελο public_html για καλύτερη ασφάλεια

Ένα ακόμη μέτρο ασφαλείας για την Joomla ιστοσελίδα σας είναι η μεταφορά σημαντικών αρχείων έξω από τον φάκελο public_html ώστε να μην είναι προσβάσιμα από κανέναν μέσω διαδικτύου.

Ένα αρχείο το οποίο θα ήταν καλό να μετακινήσετε έξω από τον κατάλογο το public_html είναι το αρχείο διαμόρφωσης (configuration.php) της Joomla ιστοσελίδας σας. 

Πρώτα θα πρέπει να μετακινήστε το αρχείο configuration.php σε έναν φάκελο έξω από τον φάκελο public_html και έπειτα να το μετονομάσετε διαφορετικά. Για παράδειγμα, primary_joomla_conf_file.php . 

Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο configuration.php μέσα στον φάκελο public_html. Αυτό το νέο αρχείο θα πρέπει να περιέχει μόνο τον ακόλουθο κώδικα php:

require(dirname(__FILE__).'path_to_the_file');
?>

Αλλάξτε το πεδίο path_to_the_file με την ακριβή διαδρομή προς το αρχείο primary_joomla_conf_file.php. Έτσι αν απλά το μεταφέρατε ένα επίπεδο επάνω από τον φάκελο public_html η διαδρομή θα είναι /../primary_joomla_conf_file.php . Η διπλές τελείες σημαίνουν ένα επίπεδο επάνω. 

Αν δημιουργήσατε και έναν φάκελο, π.χ. outfolder, στον οποίο μέσα τοποθετήσατε το αρχείο τότε η διαδρομή θα είναι /../outfolder/primary_joomla_conf_file.php . 






IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης