Υποστήριξη
Web Development

Πως να αναγκάσετε την χρήση SSL για την Joomla ιστοσελίδα σας?

Αν θέλετε να προσθέσετε ένα ακόμη στρώμα ασφαλείας στην Joomla ιστοσελίδα σας τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη SSL του διακομιστή φιλοξενίας σας για αυτό τον σκοπό. Έτσι θα αναγκάσετε την σύνδεση με την ιστοσελίδα σας να γίνεται χρησιμοποιώντας το δωρεάν πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στον διακομιστή. 

 Αυτό μπορεί να γίνει απλά προσθέτοντας μερικές γραμμές κώδικα στο κύριο αρχείο .htaccess της εγκατάστασης σας, δηλαδή αυτού που βρίσκεται στον κατάλογο public_html του λογαριασμού σας. Εάν δεν έχετε ένα αρχείο .htaccess μέσα στον φάκελο public_html, μπορείτε απλά να δημιουργήσετε ένα καινούριο αρχείο χρησιμοποιώντας των διαχειριστή αρχείων του cPanel > File Manager ή κάποιο πρόγραμμα πελάτη FTP (FTP client).

Μόλις ανοίξετε το αρχείο .htaccess για επεξεργασία θα πρέπει να προσθέσετε τις παρακάτω γραμμές κώδικα στο πάνω μέρος του αρχείου:

RewriteEngine on
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [QSA,R=301,L]
< IfModule !mod_ssl.c >
Redirect permanent / https://example.com
< /IfModule >

όπου στην θέση του example.com θα πρέπει να βάλετε το πραγματικό όνομα (domain) σας. Με αυτό τον τρόπο θα αναγκάσετε τα αιτήματα προς την ιστοσελίδα σας να περάσουν μέσω του SSL πιστοποιητικού.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης