Υποστήριξη
Web Development

Πώς να βελτιστοποιήσετε τη βάση δεδομένων της εγκατάστασης Drupal?

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τρόποι αν θέλετε να βελτιστοποιήσετε τους πίνακες της βάσης δεδομένων σας στο Drupal.

 1. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να εγκαταστήσετε το module DB Maintenance (Οδηγίες για το πώς να εγκαταστήσετε ένα Drupal πρόσθετο μπορείτε να βρείτε στην γνωσιακή μας βάση).

  Αφού έχει εγκατασταθεί και ενεργοποιηθεί το πρόσθετο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μέσω της διαδρομής Administer > Site configuration > DB maintenance.

  Απλά επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να βελτιστοποιήσετε και κάντε κλικ στο Optimize now

 2. Ο δεύτερος και λίγο πιο περίπλοκος τρόπος, είναι να δημιουργηθεί ένα php script αρχείο με ένα ερώτημα SQL. Ο κώδικας που θα πρέπει να περιλαμβάνει το αρχείο php θα είναι παρόμοιος με τον παρακάτω:

  $db = mysql_connect('localhost','user','password');
  if(!$db) echo "cannot connect to the database";
  mysql_select_db('user_drpl1');
  $result=mysql_query('OPTIMIZE TABLE accesslog,cache,comments,node,users,watchdog;');
  echo mysql_error();
  ?>

  Αλλάξτε τα username (όνομα χρήστη), password (κωδικός πρόσβασης) και database (βάση δεδομένων) με τα αντίστοιχα στοιχεία MySQL της Drupal εγκατάστασης σας.

  Ο παραπάνω κώδικας θα βελτιστοποιήσει τους πίνακες accesslog, cache, comments, node, users και watchdog. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πίνακες από το ερώτημα.

  Μόλις επεξεργαστείτε και τοποθετήσετε τον κώδικα στο αρχείο php κάντε αποθήκευση. Για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος, θα υποθέσουμε ότι το αρχείο ονομάζεται optimize.php. Μόλις το αρχείο αποθηκευτεί στο φάκελο του Drupal, μπορείτε να το εκτελέσετε απευθείας από ένα πρόγραμμα περιήγησης σας:

  https://example.com/optimize.php

  Αφού εκτελεστεί θα δείτε δείτε μια κενή σελίδα, αυτό σημαίνει ότι οι πίνακες έχουν βελτιστοποιηθεί με επιτυχία. Αν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "cannot connect to the database" τότε κάποιο από τα στοιχεία σύνδεσης σας (username, password, database) είναι λανθασμένο. Δοκιμάστε να το διορθώσετε και να προσπαθήσετε ξανά.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης