Υποστήριξη
Web Development

Πως να ορίσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα σφάλματος για την Joomla ιστοσελίδα σας?

Αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε την σελίδα σφάλματος της ιστοσελίδας σας. Η σελίδα σφάλματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγείτε τους επισκέπτες που την βλέπουν σε άλλα ενδιαφέροντα σημεία της ιστοσελίδας σας. Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση στον πίνακα ελέγχου του Joomla ώστε να το κάνετε αυτό. Υπάρχει όμως η παρακάτω απλή τεχνική. 

Για να αλλάξετε και εσείς την σελίδα σφάλματος θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα καινούριο άρθρο το οποίο θα εμφανίζεται στην θέση της.

 • Πλοηγηθείτε στην διαδρομή Content > Articles > Add New Article από το μενού του πίνακα ελέγχου του Joomla.
 • Δώστε έναν Τίτλο στο πεδίο Title και επεξεργαστείτε το καινούριο άρθρο με όποιο τρόπο φαντάζεστε εσείς την σελίδα σφάλματος σας. Μπορείτε να εμφανίσετε μια εικόνα σφάλματος ή να γράψετε ένα κείμενο.
 • Έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Publishing εκεί θα βρείτε την επιλογή Robots metatag την οποία θα πρέπει να αλλάξετε σε No index, No follow. Έτσι οι μηχανές αναζήτησης δεν θα εμφανίζουν την σελίδα σφάλματος σας σε αποτελέσματα αναζήτησης.
 • Τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Save & Close για να αποθηκεύσετε το άρθρο.  
Τώρα θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο μενού και μετά να το κρύψετε ώστε να μην εμφανίζεται στο μενού της ιστοσελίδας σας. Αυτό χρειάζεται για να μπορέσετε να πάρετε τον σύνδεσμο προς την σελίδα σφάλματος σας ώστε να τον χρησιμοποιήσετε σε επόμενο βήμα. 

 • Πλοηγηθείτε στην διαδρομή Menu > Main Menu > Add New Menu Item
 • Συμπληρώστε έναν Τίτλο για την σελίδα σφάλματος σας (δεν έχει σημασία τι θα συμπληρώσετε σε αυτό το πεδίο).
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Select δίπλα από την ετικέτα Menu Item Type και επιλέξτε Articles > Single Article.
 • Έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Select δίπλα από την ετικέτα Select Article και επιλέξτε το άρθρο για την σελίδα σφάλματος που δημιουργήσατε παραπάνω.
 • Στην συνέχεια αλλάξτε την επιλογή κατάστασης Status στα δεξιά σε Unpublished ώστε να κρύψετε το στοιχείο μενού από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας σας. 
 • Μετά από αυτό κάντε κλικ στο κουμπί Save.
 • Τώρα θα πρέπει να αντιγράψετε τον σύνδεσμο που εμφανίζεται δίπλα από το πεδίο Link και να τον αποθηκεύσετε κάπου διότι θα τον χρειαστείτε παρακάτω. 
 • Τέλος κάντε κλικ στο κουμπί Save & Close για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας και να κλείσετε την επεξεργασία του στοιχείου μενού.
Το τελευταίο βήμα για τον ορισμό της σελίδας σφάλματος είναι να επεξεργαστείτε το αρχείο error.php του προτύπου που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον φάκελο του προτύπου σας μέσα στον κατάλογο εγκατάστασης της Joomla εφαρμογής σας. Η διαδρομή του αρχείου είναι συνήθως joomla/templates/onoma_protupou_se_xrhsh/system/error.php ή joomla/templates/onoma_protupou_se_xrhsh/error.php. (Αν δεν υπάρχει αρχείο με όνομα error.php μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς ένα στην διαδρομή joomla/templates/onoma_protupou_se_xrhsh/error.php). 

 • Για να ανοίξετε ή να δημιουργήσετε το αρχείο error.php μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο File Manager μέσα από το cPanel του λογαριασμού σας ή ένα πρόγραμμα πελάτη FTP (FTP client).
 • Μέσα σε αυτό το αρχείο θα πρέπει να προσθέσετε τον παρακάτω κώδικα για την εμφάνιση της σελίδας σφάλματος σας. 

  defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access');
  if ($this->error->getCode() == '404') { header('Location: /syndesmos');
  exit; }

 • Αλλάξτε το πεδίο syndesmos με τον σύνδεσμο που αντιγράψατε από το άρθρο σφάλματος που δημιουργήσατε παραπάνω.
 • Τέλος κάντε αποθήκευση του αρχείου error.php.
Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε την νέα σελίδα σφάλματος σας. Αν πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση προς την ιστοσελίδα σας που δεν υπάρχει, για παράδειγμα www.example.com/testerror τότε θα εμφανιστεί η σελίδα σφάλματος που δημιουργήσατε και ορίσατε παραπάνω. 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης