Υποστήριξη
Web Development

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω την καταγραφή αποσφαλμάτωσης (debug log) στο WordPress site μου;

Για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή αποσφαλμάτωσης (debug log) στο αρχείο wp-config.php του WordPress, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στο cPanel σας.
 2. Από το File Manager που θα βρείτε στην ενότητα Files, ανατρέξτε στον φάκελο που έχετε εγκαταστήσει το WordPress site σας και ανοίξτε το αρχείο wp-config.php πατώντας δεξί κλικ και Edit για επεξεργασία.
 3. Αναζητήστε τη γραμμή που αναφέρεται στο WP_DEBUG. Εάν δεν υπάρχει, μπορείτε να την προσθέσετε μετά την περιοχή των MySQL ρυθμίσεων.
 4. Αλλάξτε την τιμή της WP_DEBUG από false σε true. Η γραμμή θα πρέπει να φαίνεται κάπως έτσι:
  define('WP_DEBUG', true);
 5. Αμέσως κάτω από αυτήν τη γραμμή, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές για να ορίσετε το όνομα και την τοποθεσία του αρχείου καταγραφής αποσφαλμάτωσης:
  define('WP_DEBUG_LOG', true); 
  define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);
 6. Αποθηκεύστε και κλείστε το αρχείο wp-config.php.

Από αυτήν τη στιγμή και μετά, το WordPress θα καταγράφει τα μηνύματα σφαλμάτων στο αρχείο debug.log το οποίο θα δημιουργηθεί στον φάκελο wp-content.

Αυτό είναι το βασικό βήμα για να ενεργοποιήσετε την καταγραφή αποσφαλμάτωσης (debug log) στο WordPress μέσω του αρχείου wp-config.php. Με τη βοήθεια αυτού του αρχείου καταγραφής, θα μπορείτε να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε πιθανά σφάλματα ή προβλήματα που προκύπτουν στη σελίδα σας.IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης