Υποστήριξη
Web Development

Λευκή σελίδα στο wordpress
Πώς να διορθώσετε την εμφάνιση μιας κενής σελίδας στην WordPress ιστοσελίδα σας?

Αν η WordPress ιστοσελίδα σας εμφανίζει μια κενή (λευκή) σελίδα, τότε είναι πιθανό αυτό το πρόβλημα να οφείλεται σε ένα κατεστραμμένο πρόσθετο (plugin) που έχετε ενεργοποιήσει. Για να σιγουρευτείτε πως αυτός είναι ο λόγος για το πρόβλημα σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. 

Αρχικά θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τα πρόσθετα σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό μέσω του cPanel > File Manager ή ενός προγράμματος πελάτη FTP (FTP client). Αφού κάνετε την ftp σύνδεση, θα πρέπει εν συνεχεία να πλοηγηθείτε στον φάκελο wp-content/plugins. Αυτός ο φάκελος περιέχει όλα τα πρόσθετα plugins της εγκατάστασης σας. Για να απενεργοποιηθούν όλα τα πρόσθετα σας θα πρέπει να μετονομάσετε τον φάκελο σε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα σε plugins.old .

Στη συνέχεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα σας. Εάν λειτουργεί πλέον σωστά, αυτό σημαίνει πως ένα ή περισσότερα από τα πρόσθετα σας προκαλούν το πρόβλημα της λευκής σελίδας.

Για να δοκιμάσετε να το διορθώσετε μετονομάσετε ξανά τον φάκελο plugins.old σε plugins και ανοίξτε τον. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο θα δείτε υποφακέλους των εγκατεστημένων πρόσθετων της ιστοσελίδας σας. Θα πρέπει να μετακινήσετε έναν-έναν τους υποφακέλους του κάθε πρόσθετου έξω από το φάκελο plugins. Με κάθε μετακίνηση ενός φακέλου πρόσθετου θα πρέπει να φορτώνετε την ιστοσελίδα σας ώστε να δείτε αν το συγκεκριμένο πρόσθετο προκαλεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, σημαίνει πως το πρόσθετο που μεταφέρατε έξω από τον φάκελο plugins ήταν η αιτία.

Αφού το προβληματικό πρόσθετο βρεθεί καλό θα ήταν να ελέγξετε αν είναι συμβατό με την έκδοση του WordPress που χρησιμοποιείτε. Αν σκοπεύετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόσθετο θα πρέπει να δείτε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση για αυτό ή να επικοινωνήστε με τους προγραμματιστές του και να αναφέρετε το συγκεκριμένο θέμα.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης