Υποστήριξη
Web Development

Ιδιωτικότητα WordPress (Privacy)
Πως να ρυθμίσετε την ιδιωτικότητα της WordPress ιστοσελίδας σας

Οι Ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας (Privacy) επιτρέπουν να ελέγξετε ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να δει μια ιστοσελίδα του ιστοτόπου σας. 

Για να αλλάξετε την ιδιωτικότητα της ιστοσελίδας σας, συνδεθείτε ως διαχειριστής του WordPress και πλοηγηθείτε στη διαδρομή Settings > General Settings. Έπειτα στη σελίδα των Γενικών Ρυθμίσεων μπορείτε να επεξεργαστείτε πολλές ρυθμίσεις της ιστοσελίδας σας. Εκεί θα βρείτε και την κατηγορία Ρυθμίσεις Ιδιωτικότητας (Privacy). Αυτές οι ρυθμίσεις χωρίζονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

Privacy Settings

  • Δημόσιο (Public) - Με αυτήν τη ρύθμιση η ιστοσελίδα σας είναι προσβάσιμη από όλους και μπορεί να ευρετηριοποιηθεί (indexed) από τις μηχανές αναζήτησης. 
  • Κρυφό (Hidden) - Αν επιλέξτε την ρύθμιση ως κρυφό τότε η ιστοσελίδα σας θα μπορεί να διαβαστεί από όλους τους επισκέπτες της αρκεί να έχουν τον σύνδεσμο προς αυτή. Οι μηχανές αναζήτησης δεν θα ευρετηριοποιήσουν (index) την σελίδα σας για αναζήτηση στο διαδίκτυο. (Σημειώστε πως δεν σέβονται όλες οι μηχανές αναζήτησης αυτή την ρύθμιση και ίσως να συνεχίσουν να εμφανίζουν την ιστοσελίδα σας στις αναζητήσεις.)
  • Ιδιωτικό (Private) - Αυτή η επιλογή θα κάνει την ιστοσελίδα σας ιδιωτική. Έτσι θα μπορούν να τη διαβάσουν μόνο τα εγγεγραμμένα άτομα στο WordPress.com τα οποία έχετε προσκαλέσει εσείς. Μπορείτε να προσθέσετε άτομα από τις ρυθμίσεις People > Add, βάζοντας το email ή το όνομα χρήστη που θέλετε να έχει πρόσβαση. Οι υπόλοιποι επισκέπτες της σελίδας σας θα βλέπουν το μήνυμα "Προστατευμένο Blog" (Protected Blog) και αν είναι ήδη συνδεδεμένοι στο λογαριασμό τους θα έχουν την επιλογή να "Ζητήσουν Πρόσβαση" (Request Access).

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης