Υποστήριξη
Web Development

Σφάλμα: Ο διακομιστής MySQL απομακρύνθηκε
κατά την διαδικασία μεταφόρτωσης ενός πρόσθετου στοιχείου (module, plugin, template) στην Joomla ιστοσελίδα σας

Κατά την διαδικασία μεταφόρτωσης ενός πρόσθετου στοιχείου (module, plugin, template) στον διακομιστή σας για εγκατάσταση, η διαδικασία μπορεί να τερματιστεί απροσδόκητα ή να εμφανιστεί το σφάλμα MySQL Server has gone away (Ο διακομιστής MySQL απομακρύνθηκε).

Η πιο κοινή αιτία αυτού του σφάλματος είναι το FTP που πιθανώς είναι ενεργοποιημένο στην εγκατάσταση σας. Μέσω αυτού ανεβαίνουν τα αρχεία εγκατάστασης πρόσθετων στοιχείων στην ιστοσελίδα σας. Ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων εγκατάστασης η διαδικασία μεταφόρτωσης μπορεί να είναι αργή λόγο της σύνδεσης FTP. Αν η διαδικασία αργήσει πολύ να ολοκληρωθεί ο διακομιστής την τερματίζει ώστε να μην καταναλώνει πόρους. 

Αν και σε εσάς συμβαίνει αυτό μπορείτε να απενεργοποιήσετε το FTP του Joomla ώστε η μεταφόρτωση των αρχείων σας να γίνεται απευθείας μέσω PHP. Με αυτόν το τρόπο η διαδικασία μεταφόρτωσης θα ολοκληρώνεται γρηγορότερα. 

Για να απενεργοποιήσετε το FTP του Joomla πλοηγηθείτε στην διαδρομή System > Global Configuration και έπειτα βρείτε την καρτέλα Server. Μέσα εκεί κάτω από την κατηγορία FTP Settings αλλάξτε την ρύθμιση Enable FTP σε No.

Τώρα προσπαθήστε να ανεβάσετε τα αρχεία σας και πάλι για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει διορθωθεί.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης