Υποστήριξη
Web Development

Τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων της WordPress ιστοσελίδας σας

Το WordPress είναι ένα από τα πολλά μεγάλα εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που προσφέρονται για την κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων. Κάποιες φορές όμως ίσως συμβούν σφάλματα, τα οποία χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδα σας. Παρακάτω ακολουθούν μερικές τεχνικές αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων που πιθανώς να μπορέσουν να σας βοηθήσουν να τα ξεπεράσετε.

Επαναφορά προεπιλεγμένου θέματος (theme)

Μερικά θέματα (themes) προσθέτουν προσαρμοσμένες λειτουργίες στην ιστοσελίδα σας που μερικές φορές μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα. Αυτή η τεχνική αντιμετώπισης είναι η πρώτη που θα πρέπει να δοκιμάσετε αν η ιστοσελίδα σας παρουσιάζει προβλήματα. Για να μπορέσετε να καταλάβετε αν ένα σφάλμα σχετίζεται με κάποιο θέμα (theme), θα πρέπει να αλλάξετε το επιλεγμένο θέμα σας στο προεπιλεγμένο/αρχικό θέμα του WordPress. Αν με αυτό τον τρόπο το σφάλμα που αντιμετωπίζετε επιλυθεί, τότε καλό θα ήταν να βρείτε και να εγκαταστήσετε ένα καινούριο θέμα για την ιστοσελίδα σας.

Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα της ιστοσελίδας σας από την διαδρομή Appearance > Themes στον πίνακα ελέγχου του WordPress. Αν το πρόβλημα σας είναι πιο σοβαρό και δεν έχετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου, τότε θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο θέμα σας μέσω του cPanel > File Manager ή ενός προγράμματος FTP (FTP client). Πλοηγηθείτε στον φάκελο θεμάτων themes και μετονομάστε το τρέχον θέμα σας σε κάτι διαφορετικό. Με αυτόν τον τρόπο η ιστοσελίδα σας θα επανέλθει αυτόματα στο προεπιλεγμένο θέμα του WordPress.

Απενεργοποίηση των προσθέτων (plugins)

Πολλές φορές μερικά πρόσθετα (plugins) ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε άλλα πρόσθετα και να κάνουν την ιστοσελίδα σας να μην φορτώνει/εμφανίζεται σωστά. Η πιο απλή τεχνική αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων είναι η απενεργοποίηση όλων των προσθέτων στην ιστοσελίδα σας. Εάν με αυτό τον τρόπο λυθεί το ζήτημα, τότε το επόμενο βήμα είναι η ενεργοποίηση κάθε προσθέτου ένα-ένα ξεχωριστά και δοκιμής της λειτουργίας της ιστοσελίδας σας. Μόλις βρείτε ποιο πρόσθετο προκαλεί το πρόβλημα καλό θα ήταν να το διαγράψετε ή να αναζητήσετε μια διαθέσιμη ενημέρωση που το επιλύει. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να ψάξετε και να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο παρόμοιας λειτουργικότητας.

Μερικές φορές κάποια προβλήματα που προκαλούνται από πρόσθετα ίσως αποτρέπουν ακόμη και την είσοδο σας στον πίνακα ελέγχου της ιστοσελίδας σας. Αν και εσείς δεν έχετε πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου, υπάρχει ακόμη ένας τρόπος απενεργοποίησης των προσθέτων σας. Χρησιμοποιήστε τον cPanel > File Manager ή ένα πρόγραμμα FTP (FTP client) μέσω του οποίου θα πρέπει να μετονομάσετε τον φάκελο προσθέτων plugins σε κάτι διαφορετικό. Έτσι θα απενεργοποιήσετε όλα τα πρόσθετα στην ιστοσελίδα σας.

Ενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων (debugging)

Με την ενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιστοσελίδα σας, καθώς και τα plugins ή τα θέματα που ίσως τα προκαλούν. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό σφαλμάτων θα πρέπει να ορίσετε τις παρακάτω μεταβλητές ως αληθείς (true) μέσα στο αρχείο ρυθμίσεων wp-config.php.

define( 'WP_DEBUG', true );
Ενεργοποίηση του εντοπισμού σφαλμάτων.

define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
Εγγραφή των σφαλμάτων στο αρχείο wp-content/debug.log .

define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', true );
Εμφάνιση σφαλμάτων μέσα στην σελίδα που συμβαίνουν.

Σφάλμα 404 File not found

Όταν βλέπετε το σφάλμα πως ένα αρχείο δεν βρέθηκε, μαζί εμφανίζεται και η πλήρης διαδρομή για το αρχείο που λείπει. Πλοηγηθείτε σε αυτή την διαδρομή μέσω του cPanel > File Manager ή ενός FTP client και δείτε αν το αρχείο αυτό υπάρχει πραγματικά. Να θυμάστε πως τα ονόματα αρχείων είναι case sensitive. Για παράδειγμα το example.com/Debug-Article.html δεν είναι το ίδιο αρχείο με το example.com/debug-article.html. Τα λάθη 404 συνήθως έχουν να κάνουν με την ενεργοποίση των φιλικών συνδέσμων (permalinks). Η επαναφορά των φιλικών συνδέσμων συνήθως διορθώνει το πρόβλημα.


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης