Υποστήριξη
Email

Φιλτράρισμα των spam emails στο Thunderbird
Προσθήκη φίλτρου στο thunderbird για emails που είναι χαρακτηρισμένα ως spam από το mailscanner

Για τη διαχείριση των SPAM emails στο διάσημο πρόγραμμα αλληλογραφίας Thunderbird, υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης φίλτρου / φίλτρων που συνδυαστικά με την εφαρμογή MailScanner που λειτουργεί στους servers της IP.GR, επιτρέπει στον κάτοχο του email να φιλτράρει αποτελεσματικά την ανεπιθύμητη αλληλογραφία που λαμβάνει.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της εφαρμογής MailScanner μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο: https://www.ip.gr/Email/odigos-xrisis-mailscanner-509.html

Εν συντομία αναφέρουμε ότι το MailScanner χαρακτηρίζει τα emails που θεωρεί spam προσθέτοντας την ένδειξη {SPAM} στο θέμα του εκάστοτε μηνύματος.

Ο μηχανισμός αυτός του MailScanner λειτουργεί σε 3 επίπεδα (spam, definitely spam και infected) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει το κάθε email και την κατηγοριοποίηση του σε πιθανόν spam, σίγουρα spam και μολυσμένο.

Τα μολυσμένα emails αποκόπτονται απευθείας από το Mail Scanner και δεν αποστέλλονται ούτε σαν spam. Τα υπόλοιπα emails αποθηκεύονται στο mailbox του πελάτη με τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό στο θέμα του μηνύματος (σήμανση {SPAM}).

Πώς μπορώ να διαχειριστώ στο thunderbird emails που που είναι χαρακτηρισμένα ως spam;

Όπως όλα τα μοντέρνα προγράμματα αλληλογραφίας έτσι και το Thunderbird, παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης φίλτρων για την εισερχόμενη αλληλογραφία.

Εκμεταλλευόμενοι αυτήν τη λειτουργικότητα και σε συνδυασμό με την σήμανση που κάνει το MailScanner στα email που θεωρεί spam (εισάγοντας τον χαρακτηρισμό {SPAM} στο θέμα του μηνύματος), έχουμε τη δυνατότητα να φιλτράρουμε με εύκολο τρόπο την Spam αλληλογραφία που λαμβάνουμε.

Δημιουργία φίλτρων στο Thunderbird:

Μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για το φιλτράρισμα των SPAM emails στο Thunderbird.

 1. Από το παράθυρο της εφαρμογής (Thunderbird) κάντε κλικ πάνω - δεξιά στο εικονίδιο με τις τρεις παράλληλες γραμμές (hamburger icon). Στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε "Message Filters / Φίλτρα μηνυμάτων".
 2. Στο παράθυρο που εμφανίστηκε κάντε κλικ στο κουμπί "New".
 3. Συμπληρώστε τα πεδία στο παράθυρο με τίτλο "Filter Rules (Κανόνες φίλτρου)" με την εξής τρόπο:
  1. Filter name: Το όνομα του φίλτρου που θα το ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα (π.χ "Φίλτρο για SPAM").
  2. Apply filter when: Συμπληρώστε την ενότητα αυτή με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω επιβεβαιώνοντας ότι έχετε επιλεγμένο το πεδίο "Getting New Mail" και σαν επιλογή έχετε δηλωμένο το "Filter before Junk Classification"
  3. Rules: Συμπληρώστε την ενότητα των κανόνων όπως στην παρακάτω εικόνα. Στο κενό κουτάκι πληκτρολογήστε τη λέξη "{SPAM}" που προσθέτει το mail scanner στο θέμα των Spam μηνυμάτων.
  4. Φάκελος: Διαλέξτε το "Move Messages to" και επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα μεταφέρονται τα Spam που λαμβάνετε.
 4. Αφού ολοκληρώσετε την παραπάνω διαδικασία πατήστε το κουμπί "OK" για να αποθηκευθεί το φίλτρο θέτοντας σε λειτουργία τους κανόνες του και φιλτράροντας τα email με το πρόθεμα "{SPAM}".

Άλλες εφαρμογές

Παρακάτω θα βρείτε οδηγούς για άλλες διάσημες εφαρμογές αλληλογραφίας:IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης