Τι είναι Subdomain
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Subdomain

To Subdomain είναι μια περιοχή που είναι μέρος ενός μεγαλύτερου domain name στην dns ιεραρχία. H Dns ιεραρχία αποτελείται από τo root-level domain στην κορυφή, κάτω από τo οποίo είναι τα top-level domains, που ακολουθούνται από τα second-level domains και τελικά τα subdomains. Παραδείγματος χάριν, στο όνομα first.mydomain.gr, "first" είναι ένα subdomain του domain "mydomain.gr"
 
Τα λογότυπα Internet Promotions και IP.GR είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της IP.GR  |  IP.GR web hosting and domain registration services in Greece