Λέξεις που αρχίζουν από: M
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: M

  Mailing Lists
Μια Mailing List ή αλλιώς Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι μια συλλογή από ονόματα και διευθύνσεις email που χρησιμοποιεί κάποιο ά...
  Mailbox
Το Mailbox είναι μια περιοχή μνήμης στην οποία αποθηκεύονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η περιοχή μπορεί να είναι είτε...
  Meta Tag
Ένα Meta Tag είναι μια ετικέτα στον κώδικα της HTML (Hypertext Markup Language) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα δεδομένα μιας ...
  Mozilla Firefox
Ο Mozilla Firefox είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου (web browser) το οποίο δημιουργήθηκε το 2002...
  MySQL
Η MySQL είναι ένα ανοιχτού κώδικα περιβάλλον διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational DataΒase Management System - RDBMS) το ...
  MX Record - Mail Exchange
Μια εγγραφή MX Record (Mail Exchange) είναι μια εγγραφή του συστήματος DNS ή οποία χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιος διακομιστής α...
  Mail Server
Ο Mail Server ή αλλιώς Διακομιστής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας είναι ένας υπολογιστής που διαχειρίζεται, αποθηκεύει και παραδίδει τα μην...
  M-commerce
Ο όρος M-commerce είναι μια συντομογραφία των λέξεων mobile commerce και μια προέκταση του όρου E-commerce, ο οποίος χρησιμοποιείται γι...
  Malware
Το Malware είναι μια συνένωση των λέξεων Mal-icious Soft-ware και αναφέρεται στο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί για κακόβουλο σκοπό. ...
  Memory Card Reader
Ένα Memory card reader είναι μια USB συσκευή που χρησιμοποιείται σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να διαβάζει και να τροποποιεί τα δε...
  Moderator
Ο όρος Moderator χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα πρόσωπο συντονιστή (ή μια ομάδα συντονιστών) το οποίο ελέγχει και διαχειρίζετα...
  Multisession
Ο όρος Multisession αναφέρεται στον τρόπο εγγραφής οπτικών δίσκων (CD, DVD) όπου τα δεδομένα προς εγγραφή προστίθενται σε διαφορετικές ...
  Multiuser System
Ως Multiuser system θεωρείται ένα λειτουργικό σύστημα που επιτρέπει σε πολλούς και διαφορετικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η π...
  Multimedia
Ο όρος Multimedia ή αλλιώς πολυμέσα περιγράφει μια μέθοδο παρουσίασης πληροφοριών που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό διαφορετικών μορφών π...
  Multitasking
Ο όρος Multitasking ή αλλιώς Πολυδιεργασία αναφέρεται στην διαδικασία όπου ένα λειτουργικό σύστημα εκτελεί πολλαπλές εργασίες "ταυτόχρο...
  MX Management
Ο όρος MX Management αναφέρεται στην λειτουργία διαχείρισης των εγγραφών MX (αλληλογραφίας) μέσα από τον πίνακα ελέγχου cPanel του λογα...
  Malware Detector
Το Malware Detector είναι μια εφαρμογή εντοπισμού και εκκαθάρισης επιβλαβών αρχείων σε ένα σύστημα. Φροντίζει να εκτελεί την διαδικασία...
  Mod Security
Το Mod Security είναι μια ανοιχτού λογισμικού εφαρμογή τοίχους προστασίας (firewall) για διακομιστές. Η εφαρμογή του Mod Security ενσωμ...
  Monitoring 24-7-365
Ο όρος Monitoring 24/7/365 αναφέρεται στην παρακολούθηση ενός συστήματος διακομιστή φιλοξενίας 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα ...
  MAC Address
Μια Mac Address (Media Access Control Address) ή αλλιώς Διεύθυνση Πρόσβασης Υλικού είναι ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κάθε συσκευής ...
  Man-in-the-middle Attack
Ο όρος Man-in-the-middle attack είναι ένα είδος κακόβουλης επίθεσης κατά την οποία ένας τρίτος (χρήστης ή εφαρμογή λογισμικού) μπαίνει ...
 IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης