Λέξεις που αρχίζουν από: U
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: U

  Usenet
Το Usenet (users network) είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου που μοιάζει με ένα forum. Εκεί ο καθένας μπορεί είτε να στείλει ένα μήνυμα ...
  URL - Uniform Resource Locator
Ένα Url (Uniform Resource Locator) είναι ένας τύπος URI που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την διεύθυνση ενός πόρου στο Διαδίκτυο ...
  Username
Το Username ή στα ελληνικά Όνομα Χρήστη είναι ένα χαρακτηριστικό όνομα που χρησιμοποιείται για να αναγνωριστεί κάποιος χρήστης και να τ...
  Unicode
To Unicode είναι μια κωδικοποίηση γραμματοσειράς που αντιστοιχεί τους χαρακτήρες ως ακέραιους αριθμούς κώδικα μηχανής. Αυτό το πρότυπο ...
  Unix
Το Unix είναι ένα ισχυρό λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τα εργαστήρια AT&T Bell το 1969 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τα ...
  Upload
Ο όρος Upload ή στα ελληνικά Μεταφόρτωση είναι η διαδικασία μεταφοράς/μετάδοσης ενός αρχείου από τον υπολογιστή ενός χρήστη σε κάποιον ...
  USB - Universal Serial Bus
Το USB (Universal Serial Bus) είναι ένας τρόπος σύνδεσης εξωτερικών συσκευών σε έναν υπολογιστή ο οποίος έχει αντικαταστήσει τις παράλλ...
  Update
Με τον όρο Update ή αλλιώς Ενημέρωση χαρακτηρίζεται η αντικατάσταση των παλαιότερων εκδόσεων λογισμικού ή των αρχείων με μια νεότερη έκ...
  URI - Uniform Resource Identifier
Ένα URI (Uniform Resource Identifier) είναι μια συμβολοσειρά χαρακτήρων που προσδιορίζει μια τοποθεσία ή ένα πόρο και επιτρέπει την αλλ...
  Unmetered Resources
Ο όρος Unmetered Resources χρησιμοποιείται από τις εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων για να προσδιορίσει πως η φιλοξενία στον διακομιστή ...
  Uptime
Ο όρος Uptime χρησιμοποιείται από τις εταιρίες φιλοξενίας ιστοσελίδων για να περιγράψει την διαθεσιμότητα του διακομιστή που εγγυάται η...
  UDP - User Datagram Protocol
Το UDP (User Datagram Protocol) είναι πρωτόκολλο μεταφοράς πακέτων δεδομένων μέσω ενός δικτύου. Είναι παρόμοιο με το πρωτόκολλο TCP αλλ...
  UI και UX - User Interface και User Εxperience
Οι όροι User Interface - UI και User Experience - UX συνήθως χρησιμοποιούνται μαζί αλλά στην πραγματικότητα έχουν διαφορετικό νόημα για...
  URL Shortening
To URL Shortening είναι μια τεχνική σμίκρυνσης του μήκους ενός συνδέσμου URL. Για να γίνει αυτό συνήθως χρησιμοποιείται ένα διαδικτυακό...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης