Λέξεις που αρχίζουν από: G
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: G

  Guestbook
Μια Guestbook φόρμα σε μια ιστοσελίδα είναι χρήσιμη στους επισκέπτες ώστε να γράψουν ένα δημόσιο μήνυμα χαιρετισμού ή να σχολιάσουν κάτ...
  Gigabit
Το Gigabit είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας bit και αποτελεί μονάδα μέτρησης όγκου δεδομένων/πληροφορίας. Χρησιμοποιείται επίσης για ν...
  Gigabyte
Το Gigabyte είναι πολλαπλάσιο της μονάδας byte για την αποθήκευση ψηφιακών πληροφοριών. Το πρόθεμα giga σημαίνει 109 στο Διεθνές Σύστ...
  GUI - Graphical User Interface
To GUI (Graphical User Interface) ή αλλιώς Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη περιγράφει την διεπαφή που ενσωματώνει μια εφαρμογή χρησιμοποιώντα...
  Gopher
Το Gopher ήταν ένα πρωτόκολλο του επιπέδου εφαρμογής του TCP/IP το οποίο σχεδιάστηκε το 1991 για την διανομή, την αναζήτηση και την ανά...
  Gateway
Το Gateway είναι ένας όρος που προσδιορίζει μια ενδιάμεση συσκευή σύνδεσης δικτύων η οποία μετατρέπει και δίνει πληροφορίες μεταξύ των ...
  GNU
Το GNU (GNU's Not Unix!) είναι ένα λειτουργικό σύστημα και μία συλλογή λογισμικού με σχεδίαση βασισμένη στο Unix (αλλά όχι σε κώδικα) τ...
  GnuPG Keys
Το GnuPG είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιεί συμμετρικά κλειδιά (για ταχύτητα) ή δημόσια κλειδιά (για ευκολία), για να κρυπ...
  GIF - Graphics Interchange Format
Το GIF (Graphics Interchange Format) είναι μία μορφή αρχείου εικόνας bitmap το οποίο υποστηρίζει 256 χρώματα όπως και κίνηση (animation...
  Google Analytics
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο μετρικών για ιστοσελίδες το οποίο παρουσιάζει με γραφικά την κίνηση ενός ιστοτόπου και άλλες σχε...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης