Τι είναι Unix
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Unix

Τι είναι Unix;

Το Unix είναι ένα ισχυρό λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε από τα εργαστήρια AT&T Bell το 1969 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τα πανεπιστήμια και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Είναι γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού C, για τον λόγο πως η γλώσσα αυτή καταλαμβάνει λιγότερη μνήμη από ότι άλλες γλώσσες.

Το Unix είναι ένα λειτουργικό σύστημα πολλών χρηστών (multiuser) και πολλαπλών διεργασιών (multitasking) το οποίο σχεδιάστηκε για μεγάλους υπολογιστές αλλά και για μικροϋπολογιστές (minicomputers). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές πλατφόρμες και να τρέξει σε μια μεγάλη ποικιλία υλικού σε σχέση με άλλα λειτουργικά συστήματα.

Πάνω στο Unix έχουν βασιστεί πολλά άλλα μεγάλα και γνωστά λειτουργικά συστήματα όπως το Linux (με όλες τις διανομές του όπως το Ubuntu, το Android, κτλ ) και το Mac OS.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης