Τι είναι Error Message
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Error Message

Ένα μήνυμα σφάλματος ή Error Message είναι μια μορφή μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή για να ενημερώσει τον χρήστη ότι κάτι κάνει λάθος ή ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Σε ένα γραφικό περιβάλλον αυτό γίνεται με την χρήση ενός dialog box.

Ένα τέτοιο μήνυμα συνήθως παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στον χρήστη για το τι λάθος έγινε, χωρίς όμως να οδηγεί στην λύση του προβλήματος. Τις περισσότερες φορές εμφανίζει απλά έναν κωδικό σφάλματος τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για να αναζητήσει περισσότερη βοήθεια σε κάποια ιστοσελίδα υποστήριξης στο διαδίκτυο.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης