Τι είναι HTML - Hyper Text Markup Language
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι HTML - Hyper Text Markup Language

Η HTML (Hyper Text Markup Language) είναι η τυπική γλώσσα σήμανσης για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Η HTML περιγράφει την δομή μιας σελίδας χρησιμοποιώντας ετικέτες οι οποίες αποτελούν τα βασικά στοιχεία της γλώσσας. Ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) λαμβάνει μια HTML σελίδα από τον διακομιστή και χρησιμοποιεί τις ετικέτες της γλώσσας για να εμφανίζει το περιεχόμενο με την κατάλληλη μορφοποίηση χωρίς να εμφανίζει τις ίδιες τις ετικέτες.

Οι ετικέτες HTML συνήθως γράφονται σε ζευγάρια. Χρησιμοποιούν τα σύμβολα < / > και ενδιάμεσα περιέχουν το όνομα τους και άλλες πληροφορίες. Η πρώτη ετικέτα ονομάζεται ετικέτα ανοίγματος και η δεύτερη η οποία χρησιμοποιεί το σύμβολο slash / ονομάζεται ετικέτα κλεισίματος.

Το παρακάτω κομμάτι κώδικα είναι ένα παράδειγμα μιας απλής HTML σελίδας.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Τίτλος Σελίδας</title>
</head>
<body>

<h1>Τίτλος</h1>

<p>Παράγραφος.</p>

</body>
</html>

  • <!DOCTYPE html> ορίζει τον τύπο του εγγράφου ως HTML
  • <html> με αυτή την ετικέτα αρχίζει και τελειώνει μια HTML σελίδα
  • <head> η ετικέτα αυτή περιέχει meta πληροφορίες για την σελίδα
  • <title> η ετικέτα αυτή ορίζει έναν τίτλο για την σελίδα
  • <body> η ετικέτα αυτή περικλείει το περιεχόμενο που θα εμφανιστεί στον χρήστη
  • <h1> η ετικέτα αυτή ορίζει έναν μεγάλο τίτλο στο κείμενο
  • <p> η ετικέτα αυτή ορίζει μια παράγραφο

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης