Τι είναι Front Page Extensions
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Front Page Extensions

Τα Front Page Extensions ήταν μια τεχνολογία λογισμικού που επέτρεπε σε πελάτες (clients) του Microsoft FrontPage να επικοινωνούν με τον διακομιστή (server) και να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνταν, όπως την λήψη και μεταφόρτωση αρχείων χωρίς την χρήση του FTP πρωτοκόλλου. Στην πραγματικότητα επέτρεπαν την άμεση πρόσβαση στον διακομιστή (server). Η λειτουργικότητα της τεχνολογίας στηριζόταν στο πρωτόκολλο HTTP για την επικοινωνία και σε CGI/POST για την επεξεργασία από την πλευρά του διακομιστή (server).

Η τεχνολογία των Front Page Extensions χρησιμοποιόταν από τον διακομιστή Windows Server της Microsoft και εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996 ενώ η υποστήριξη της από την εταιρία σταμάτησε οριστικά το 2014. Συχνά προβλήματα ασφαλείας έχουν συσχετιστεί με την ιστορία αυτής της τεχνολογίας η οποία πλέον θεωρείται μη συνιστώμενη (deprecated).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης