Τι είναι PHP
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι PHP

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για scripting στην πλευρά του διακομιστή (server) και κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται στην δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την διασύνδεση και εμφάνιση δεδομένων από μια βάση δεδομένων.

Ο κώδικας της γλώσσας μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στον κώδικα μιας HTML σελίδας ή να αποθηκεύεται στον διακομιστή ως ξεχωριστό αρχείο κατάληξης .php . Όταν η σελίδα ζητηθεί από κάποιο πρόγραμμα περιήγησης (browser - client) ο διακομιστής επεξεργάζεται και εκτελεί τον κώδικα php. Ο διακομιστής συνδυάζει τα δεδομένα της HTML σελίδας μαζί με τα δυναμικά δημιουργημένα αποτελέσματα από την εκτέλεση της PHP και τα παραδίδει στην εφαρμογή του χρήστη που τα ζήτησε σε μορφή HTML κώδικα.

Ο μεταφραστής και η γλώσσα της PHP είναι δωρεάν για χρήση και μπορεί να εκτελεστεί στους περισσότερους διακομιστές διαδικτύου (web servers) και σχεδόν σε κάθε λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα.

Μια απλή μορφή ενσωματωμένου κώδικα php σε ένα html αρχείο φαίνεται παρακάτω. Όπου η γραμμή που περιέχει τον κώδικα με τη φράση "Hello World!" ενώ το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της σε αυτή την σελίδα φαίνεται ακριβώς από κάτω.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>PHP Test</title>
  </head>
  <body>
    <?php echo '<p>Hello World!</p>'; ?>
  </body>
</html>

Hello World!

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης