Τι είναι Forwarding
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Forwarding

Ο όρος Forwarding αναφέρεται στην διαδικασία προώθησης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαφέρει ανάλογα με την πλευρά που λαμβάνει μέρος αν αυτή είναι η πλευρά χρήστη (client) ή η πλευρά του διακομιστή (server).

Από την πλευρά ενός χρήστη (client) η προώθηση αφορά την αποστολή ενός μηνύματος προς έναν ή πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Αυτή η προώθηση μπορεί να γίνει είτε αφού ένας χρήστης λάβει ένα μήνυμα και θέλει να το προωθήσει σε διαφορετική διεύθυνση είτε ο χρήστης θέλει να ξεκινήσει μια συζήτηση με κάποιον άλλον ή άλλους χρήστες. Αυτό γίνεται συμπληρώνοντας κατάλληλα τα πεδία TO, CC και BCC.

Η προώθηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός από την πλευρά του χρήστη μπορεί να εκτελεστεί και στην πλευρά του διακομιστή (server). Έτσι αν ο χρήστης το ορίσει ένας διακομιστής αλληλογραφίας (email server) μπορεί να προωθεί τα μηνύματα που λαμβάνει σε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποια άλλη διεύθυνση του ίδιου ή διαφορετικού διακομιστή. Για παράδειγμα όποιο μήνυμα ληφθεί στην διεύθυνση user1@example.com θα αποστέλλεται και στην διεύθυνση user2@testing.com .

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης