Τι είναι Host
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Host

Ο όρος Host αναφέρεται σε έναν υπολογιστή φιλοξενίας στον οποίο είναι αποθηκευμένη μια ιστοσελίδα ώστε να είναι προσβάσιμη από χρήστες μέσω Διαδικτύου.

Ένας τέτοιος υπολογιστής παρέχει ορισμένου είδους υπηρεσίες, όπως την εγκατάσταση ενός διακομιστή (server) ο οποίος μοιράζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που φιλοξενείται σε άλλους υπολογιστές πελάτες (clients) που ζητούν πρόσβαση σε αυτή ώστε να την δουν.

Ένα άλλο είδος υπηρεσίας που παρέχει ένας υπολογιστής φιλοξενίας (Host) είναι η εγκατάσταση ενός διακομιστή αλληλογραφίας (mail server) ο οποίος δέχεται ή αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από/προς το όνομα του domain που φιλοξενείται εκεί.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης