Τι είναι BPS - Bits ανά δευτερόλεπτο
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι BPS - Bits ανά δευτερόλεπτο

Ο όρος BPS (Bits-Per-Second) αναφέρεται στην μονάδα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς (αποστολής ή λήψης) δεδομένων από ένα μέρος σε ένα άλλο μέσω ενός καναλιού μετάδοσης σε ένα δευτερόλεπτο.

Συνήθως χρησιμοποιούνται ευρύτερα οι μεγαλύτερες μονάδες μέτρησης των bps όπως τo 1Kbps = 1.000Bps, τo 1Mbps = 1.000Kbps = 1.000.000Bps και τo 1Gbps = 1.000Mbps = 1.000.000Kbps = 1.000.000.000Bps .

Για παράδειγμα μια γραμμή ADSL μπορεί να φτάσει έως τα 24Mbps, κάτω από κατάλληλες προϋπόθεσης σύνδεσης. Επίσης μια γραμμή οπτικής ίνας μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 40Gbps ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης