Τι είναι Registrar
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registrar

Ένας Registrar ή στα ελληνικά Καταχωρητής είναι μια εταιρεία που μεσολαβεί για την κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου στο Μητρώο ονομάτων από κάποιον πελάτη. Τα Μητρώα δέχονται αιτήσεις μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων εταιριών παροχής υπηρεσιών Internet και στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Στην περίπτωση που ένας πελάτης θελήσει να μεταφέρει το domain του από τον έναν καταχωρητή ονομάτων σε άλλον τότε θα πρέπει να ζητήσει να του δοθεί ένας κωδικός αυθεντικοποίησης από τον παλιό του καταχωρητή και τον οποίο θα παραδώσει στον καινούριο.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης