Τι είναι Trademark
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Trademark

Ο όρος Trademark αναφαίρετε σε ένα αναγνωρίσιμο σύμβολο, σχέδιο, φράση, λέξη ή ένα συνδυασμό όλων αυτών που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν και να διακρίνουν μια εταιρία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Ως Trademark μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας.

Ο ιδιοκτήτης του Trademark φροντίζει να κατοχυρώσει το δικαίωμα χρήσης του πριν το κάνει κάποιος άλλος. Ένα Trademark μπορεί να τυπωθεί σε ένα πακέτο, μια ετικέτα ή να χρησιμοποιηθεί σε καμπάνιες προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

Τα trademark χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

  • Τα μη κατοχυρωμένα trademark. Είναι αυτά που δεν έχουν κατοχυρωθεί από κάποιον αλλά χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και την προώθηση προϊόντων. Χαρακτηρίζονται με το σύμβολο ™.
  • Τα κατοχυρωμένα trademark. Είναι αυτά που έχουν κατοχυρωθεί από κάποιον και βρίσκονται βάση νόμου στην δική του ιδιοκτησία, έτσι αν χρησιμοποιηθούν από κάποιον άλλον μπορεί να υπάρχουν νομικές κυρώσεις. Χαρακτηρίζονται με το σύμβολο ®.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης