Τι είναι Access Provider
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Access Provider

Με τον όρο Access Provider περιγράφουμε έναν πάροχο διαδικτύου (Internet service provider - ISP), έναν φορέα δηλαδή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι Internet service providers μπορείτε να οργανώνονται σε διάφορες νομικές μορφές όπως επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ιδιώτες κ.ά.

Οι υπηρεσίες διαδικτύου που τυπικά παρέχονται από τους ISPs περιλαμβάνουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την κατοχύρωση domain name, την παροχή web hosting κ.ά.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης