Τι είναι Internet
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Internet

Τι είναι Internet;

Το Internet (Διαδίκτυο) είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους και χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) για την επικοινωνία τους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για ένα δίκτυο φτιαγμένο από άλλα μικρότερα δίκτυα όπως ιδιωτικά, δημόσια, ακαδημαϊκά, εταιρικά και κυβερνητικά με τοπική ή και παγκόσμια εμβέλεια τα οποία συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών δικτύωσης όπως ενσύρματων καλωδιώσεων, οπτικών ινών ή ασύρματων συνδέσεων.

Το Διαδίκτυο μεταφέρει ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών και υπηρεσιών όπως αλληλοσυνδεόμενων εγγράφων υπερκειμένου και εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνίας και άλλων. Για να έχει πρόσβαση ένας χρήστης στο Διαδίκτυο θα πρέπει να κάνει αίτηση σύνδεσης σε κάποιον πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP).

Πριν αποκτήσει την μορφή που έχει σήμερα το Διαδίκτυο, στις αρχές της ζωής του το 1980 χρησιμοποιούνταν για ακαδημαϊκούς σκοπούς και την σύνδεση πανεπιστημίων. Από τις αρχές του 1990, και συγκεκριμένα από το 1993, άρχισε η μετάβαση στο Διαδίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης