Τι είναι Remote Access
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Remote Access

Ο όρος Remote Access αναφέρεται στην απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση ενός υπολογιστή ή συστήματος το οποίο δεν βρίσκεται στο κοντινό περιβάλλον του χρήστη αλλά συνήθως σε κάποιον άλλο χώρο, κτίριο ή τοποθεσία. Για την απομακρυσμένη πρόσβαση απαιτείται η χρήση κάποιας ειδικής εφαρμογής που έχει σχεδιαστεί για αυτό τον σκοπό όπως και η σύνδεση σε ένα δίκτυο τοπικά ή το Διαδίκτυο.

Η πρόσβαση μπορεί να αφορά την σύνδεση:

  • Σε ένα λειτουργικό σύστημα άλλου απομακρυσμένου υπολογιστή.
  • Σε ένα απομακρυσμένο τερματικό (terminal) μέσω telnet ή ssh.
  • Σε μια απομακρυσμένη κεντρική βάση δεδομένων για την προσθήκη ή ανάκτηση πληροφοριών.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης