Τι είναι XML - EXtensible Markup Language
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι XML - EXtensible Markup Language

Η XML (eXtensible Markup Language) είναι μια γλώσσα σήμανσης, παρόμοια με την HTML, και η οποία παρέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση κειμένων στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ώστε αυτά να είναι τόσο αναγνώσιμα από τον άνθρωπο όσο και από μηχανές, όπως μια εφαρμογή υπολογιστή ή μια μηχανή αναζήτησης. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει απλότητα, γενίκευση και χρηστικότητα στο Διαδίκτυο και συνήθως χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δομών δεδομένων από υπηρεσίες ιστού (web services).

Για παράδειγμα μια υπηρεσία ιστού για τον καιρό στην οποία γίνονται ερωτήσεις για δεδομένα καιρού από μια εφαρμογή και επιστρέφονται οι πληροφορίες σε μορφή XML. Ένα παράδειγμα κώδικα XML με δεδομένα καιρού φαίνεται παρακάτω:

<?xml version="1.0" encoding='UTF-8'?>
<weather>
 <today>
  <condition>sun</condition>
  <temp>15</temp>
  <wind>2</wind>
 </today>
 <tomorrow>
  <condition>rain</condition>
  <temp>10</temp>
  <wind>6</wind>
 </tomorrow>
</weather>

Με αυτόν τον περιγραφικό τρόπο μια εφαρμογή που θα αναγνώσει τα δεδομένα XML θα γνωρίζει τι αντιπροσωπεύει η κάθε τιμή αφού περιγράφεται με τις ανάλογες ετικέτες.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης