Τι είναι SSI - Server Side Includes
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι SSI - Server Side Includes

To SSI (Server Side Includes) είναι εντολές/σχόλια που μπορούν να περιληφθούν στον κώδικα HTML μιας ιστοσελίδας οι οποίες επεξεργάζονται από τον διακομιστή (web server) κάθε φορά που αυτή η σελίδα ζητείται από κάποιον χρήστη. Το SSI χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων. Για να μπορέσει ο διακομιστής να εκτελέσει τις εντολές SSI θα πρέπει τα αρχεία HTML τις ιστοσελίδας να έχουν κατάληξη .shtml, .stm, .shtm ή ο διακομιστής να έχει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον πίνακα ελέγχου του για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας SSI.

Ένα σχόλιο SSI έχει την παρακάτω μορφή:

<!--#εντολή παράμετρος="τιμή" -->

Οι εντολές που μπορούν να εισαχθούν και οι παράμετροι που υποστηρίζουν η κάθε μία φαίνονται στον πίνακα παρακάτω:

Εντολή Παράμετρος Περιγραφή
include file ή virtual Αυτή είναι και η πιο χρησιμοποιούμενη εντολή στο SSI, η οποία επιτρέπει στα περιεχόμενα ενός αρχείου να συμπεριληφθούν μέσα σε κάποιο άλλο αρχείο. Οι παράμετροι file και virtual ορίζουν την διαδρομή του αρχείου HTML σελίδας, κειμένου, εκτελέσιμου κώδικα (script) ή κάποιου άλλου αρχείου το οποίο θα συμπεριληφθεί. Όταν το αρχείο αυτό αφορά κάποιο εκτελέσιμο CGI script τότε στην σελίδα συμπεριλαμβάνεται το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του κώδικα CGI.
exec cgi ή cmd Αυτή η εντολή εκτελεί ένα πρόγραμμα, ένα αρχείο script ή μια εντολή γραμμής εντολών στον διακομιστή (server). Η παράμετρος cmd ορίζει μια εντολή (command) προς τον διακομιστή (server) ενώ η παράμετρος cgi την διαδρομή προς ένα αρχείο CGI script.
echo var Αυτή η εντολή εμφανίζει το περιεχόμενο κάποιων ορισμένων HTTP μεταβλητών περιβάλλοντος τους διακομιστή. Μερικές γνωστές μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την παράμετρο var είναι η HTTP_USER_AGENT που εμφανίζει το όνομα του προγράμματος περιήγησης του χρήστη, η LAST_MODIFIED που εμφανίζει την ημερομηνία που έγινε τελευταία φορά τροποποίηση στο έγγραφο της σελίδας και η HTTP_ACCEPT που εμφανίζει την λίστα των αρχείων που μπορεί να δεχτεί το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη ενώ υπάρχουν και άλλες εντολές ανάλογα με τον διακομιστή που χρησιμοποιείται (Apache, Nginx, κτλ).
config timefmt, sizefmt ή errmsg Αυτή η εντολή ορίζει την μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και ώρας (timefmt), του μεγέθους αρχείων (sizefmt), και των μηνυμάτων λάθους (errmsg).
flastmod ή fsize file ή virtual Αυτές οι εντολές εμφανίζουν την ημερομηνία που έγινε τελευταία φορά τροποποίηση στο αρχείο (flastmod) ή το μέγεθος του αρχείου (fsize). Οι παράμετροι file και virtual ορίζουν το αρχείο που θα χρησιμοποιηθεί.
printenv   Αυτή η εντολή εμφανίζει μια λίστα με όλες τις μεταβλητές περιβάλλοντος που υποστηρίζονται από τον διακομιστή μαζί με τις τιμές που αυτές έχουν, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβλητών που έχει ορίσει ο χρήστης. Αυτή η εντολή δεν έχει παραμέτρους.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης