Τι είναι Not Found 404
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Not Found 404

Το μήνυμα λάθους Not found 404 είναι ένας τυπικός κωδικός απάντησης του πρωτοκόλλου HTTP ο οποίος χρησιμοποιείται στην επικοινωνία των υπολογιστών μέσω δικτύου για να δείξει σε ένα πρόγραμμα πελάτη (client) πως έγινε επικοινωνία με τον διακομιστή αλλά δεν βρέθηκε ο πόρος που ζητήθηκε.

Ένας διακομιστής θα δημιουργήσει ένα 404 μήνυμα λάθους όταν κάποιος χρήστης προσπαθεί να επισκεφθεί κάποιον σύνδεσμο που δεν λειτουργεί ή δεν υπάρχει πλέον. Αυτό το είδος μηνύματος λάθους θεωρείται ως το πιο αναγνωρίσιμο στο Διαδίκτυο.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης