Τι είναι POP Account
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι POP Account

Ο όρος POP Account αναφέρεται σε έναν λογαριασμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες έχουν την επιλογή να ανακτήσουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο άμεσα μέσω του πρωτοκόλλου POP από τον διακομιστή αλληλογραφίας (email server) χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email client). Σε κάθε λογαριασμό POP δίνεται ένα username και ένα password για την ασφάλεια και την ταυτοποίηση του χρήστη.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης