Τι είναι CSP - Commerce Services Provider
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι CSP - Commerce Services Provider

Ο όρος CSP (Commerce Services Provider) χαρακτηρίζει έναν πάροχο υπηρεσιών που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω διαδικτύου.

Ένας πάροχος CSP προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και υπηρεσίες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να μπορούν να διαχειριστούν τις πωλήσεις και τις αγορές προϊόντων μέσω του διαδικτύου.

Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την σχεδίαση του λογισμικού και της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας, του υλικού του εξυπηρετητή (server), συμβουλές για την προώθηση των προϊόντων και την αναγνώριση του ονόματος της εταιρίας στο διαδίκτυο.

Ακόμη φροντίζουν για την διαχείριση οικονομικών διαδικασιών όπως πληρωμών και φόρων αλλά και διαδικασιών παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης