Τι είναι Data Type
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Data Type

Ο όρος Data Type αναφέρεται στο είδος των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο κώδικα μιας εφαρμογής ή των πληροφοριών που αποθηκεύονται σε κάποιο αρχείο μιας εφαρμογής.

Μερικά παραδείγματα τύπων δεδομένων μεταβλητών είναι:

  • ο χαρακτήρας (char - "a")
  • ο αλφαριθμητικός τύπος (string - "example 1")
  • ο αριθμητικός τύπος (integer - "12", real - "12.54")
  • και ο λογικός τύπος (boolean - "true, false").

Ο τύπος μιας μεταβλητής δεν μπορεί να αλλάξει αφότου έχει τεθεί και καθορίζει πώς και σε ποιο είδος διαδικασιών μια εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης