Τι είναι E-Shop
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι E-Shop

Ο όρος E-Shop αντιπροσωπεύει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης που πουλά ή αγοράζει προϊόντα ή/και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για να μπορούν εξουσιοδοτημένοι χρήστες - πελάτες να αγοράζουν τα προϊόντα που προσφέρει. Επίσης τηρεί μηχανισμούς ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση της επικοινωνίας με τον διακομιστή, για να γίνονται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα οι συναλλαγές.

Η ευκολίες μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η αναζήτηση στον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της επιχείρησης όπως και η άνεση που παρέχει στον χρήστη για αγορά προϊόντων από το σπίτι του και παράδοση στην πόρτα του.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης