Τι είναι Gigabit
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Gigabit

Το Gigabit είναι ένα πολλαπλάσιο της μονάδας bit και αποτελεί μονάδα μέτρησης όγκου δεδομένων/πληροφορίας. Χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει την ταχύτητα μετάδοσης ανά δευτερόλεπτο (Gbit/s) σε ένα δίκτυο (συνήθως δίκτυο οπτικών ινών).

Το πρόθεμα giga ορίζεται από το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) ως 109 και έτσι 1 gigabit ισούται με 1.073.741.824 bits ή 230 bits. Το σύμβολο του gigabit είναι τα γράμματα Gbit.

Για παράδειγμα αν σκεφτούμε πως 1 byte είναι 8 bits τότε 1 Gbit είναι ίσο με 125 megabytes ή 125.000 kilobytes.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης