Τι είναι Mail Server
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Mail Server

Ο Mail Server ή αλλιώς Διακομιστής Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας είναι ένας υπολογιστής που διαχειρίζεται, αποθηκεύει και παραδίδει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) για τους χρήστες μιας υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων email ενός δικτύου.

Οι διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Διακομιστές εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι γνωστοί και ως SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) διακομιστές απλού πρωτοκόλλου μεταφοράς ταχυδρομείου. Αυτοί οι διακομιστές χρησιμοποιούνται για την παράδοση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  • Διακομιστές εισερχόμενης αλληλογραφίας οι οποίοι με την σειρά τους χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες.
    • POP3 (Post Office Protocol, έκδοσης 3) διακομιστές οι οποίοι αποθηκεύουν τα απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματα στον τοπικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας POP3 διαγράφοντας τα από τον διακομιστή.
    • IMAP (Internet Message Access Protocol) διακομιστές οι οποίοι αποθηκεύουν αντίγραφα των απεσταλμένων και ληφθέντων μηνυμάτων στον τοπικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα αλληλογραφίας IMAP κρατώντας τα αρχικά μηνύματα στον διακομιστή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης