Τι είναι Transfer Rate
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Transfer Rate

Ο όρος Transfer Rate αναφέρεται στην ταχύτητα με την οποία οι ψηφιακές πληροφορίες ή τα δεδομένα μεταφέρονται μέσα σε ένα δίκτυο από ένα μέρος σε ένα άλλο. Το δίκτυο αυτό μπορεί να είναι ένα τοπικό δίκτυο, το Διαδίκτυο ή ένας διάδρομος μεταφοράς όπως στην επικοινωνία του επεξεργαστή με τον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή. Το ποσοστό της μεταφοράς μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (Κbps, Mbps, Gbps κτλ).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης