Τι είναι Decryption
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Decryption

Ο όρος Decryption αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία ένα κωδικοποιημένο ή κρυπτογραφημένο κείμενο ή άλλο είδος αρχείου αποκρυπτογραφείται και επιστρέφει στην αρχική του μορφή (Cleartext) και μπορεί να αναγνωσθεί από έναν άνθρωπο ή τον υπολογιστή.

Για να αποκρυπτογραφηθούν τα δεδομένα χρησιμοποιείται το αρχικό κλειδί ή το αντίστοιχο μυστικό κλειδί του δημόσιου κλειδιού με το οποίο έγινε η κρυπτογράφηση.

Για παράδειγμα το κείμενο "Γεια σας τι κάνετε?" είναι το αποτέλεσμα τις αποκρυπτογράφησης του κρυπτογραφημένου κειμένου "q4kPj6kiBkOaMk6PsO7LPFCyf7sGjKDvxLbNWgyvLWnEM1BC0GGmCg" από την μέθοδο κρυπτογράφησης DES.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης