Τι είναι Broadband
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Broadband

Ο όρος Broadband στις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα δίκτυο μέσα στο οποίο τα δεδομένα κινούνται με υψηλές ταχύτητες. Σε μια τέτοια επικοινωνία το καλώδιο έχει την ικανότητα να μεταφέρει ταυτόχρονα πολλά σήματα και τύπους κίνησης δεδομένων. Το μέσω μετάδοσης ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να είναι ένα ομοαξονικό καλώδιο, μια οπτική ίνα, ραδιοσυχνότητες ή καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους.

Τα τελευταία χρόνια ο όρος broadband περιγράφει τη μετάδοση δεδομένων μεγάλων ταχυτήτων για την πρόσβαση στο internet μέσω καλωδίων τηλεφώνου όπως το ADSL.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης